Aa

VietinBank thay Chủ tịch HĐQT và Quyền Tổng Giám đốc mới

Thứ Sáu, 02/11/2018 - 14:39

Mới đây, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã ban hành Nghị quyết số 568/NQ-HĐQT-NHCT1.2 về bầu Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Theo đó, HĐQT VietinBank đã ban hành Nghị quyết số 399/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 thôi giao phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT VietinBank đối với ông Cát Quang Dương và thống nhất bầu ông Lê Đức Thọ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VietinBank giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 31/10/2018.

Ông Lê Đức Thọ được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank.

Ông Lê Đức Thọ được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank.

Ông Lê Đức Thọ thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của VietinBank.

Cũng trong ngày 31/10, HĐQT VietinBank đã ban hành Quyết định số 1368/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 giao nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Trần Minh Bình - Phó Tổng Giám đốc VietinBank kể từ ngày 31/10/2018.

Ông Trần Minh Bình giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc VietinBank từ 31/10/2018.

Ông Trần Minh Bình giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc VietinBank từ 31/10/2018.

Ông Trần Minh Bình thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm Tổng Giám đốc VietinBank theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ VietinBank và quy chế, quy định nội bộ VietinBank.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/10/2018 cho đến khi có quyết định khác thay thế.

Tiểu sử của Tân Chủ tịch HĐQT và Quyền Tổng Giám đốc VietinBank:

1. Ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank:

Họ và tên: Lê Đức Thọ

Ngày tháng năm sinh: 25/7/1970

Quê quán: Phú Thọ

Trình độ chuyên môn:

- Cử nhân, chuyên ngành Kế hoạch hóa KTQD, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội;

- Thạc sỹ, chuyên ngành Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- Tiến sỹ, chuyên ngành Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trình độ chính trị: Cao cấp

Vị trí công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT VietinBank

Quá trình công tác:

11/1991 - 12/1992: Cán bộ Phòng Kế toán Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phú;

01/1993 - 3/1995: Cán bộ Phòng Thông tin điện toán Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phú;

4/1995 - 8/1996: Cán bộ Phòng Tín dụng Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phú;

9/1996 - 12/1996: Tổ trưởng Tổ thẩm định thuộc Phòng Kinh doanh Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phú;

01/1997 - 4/2002: Phó Trưởng Phòng Kinh doanh Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ; 

5/2002 - 5/2003: Cán bộ Phòng Tín dụng Trung, dài hạn và Quản lý Dự án Ngân hàng Công Thương Việt Nam;

6/2003 - 10/2003: Phó Trưởng phòng Cân đối Tổng hợp Ngân hàng Công Thương Việt Nam;

11/2003 - 02/2006: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp và Đầu tư Ngân hàng Công Thương Việt Nam;

3/2006 - 3/2010: Trưởng Phòng Đầu tư Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; 

4/2010 - 8/2013: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

8/2013 - 4/2014: Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

4/2014 - 10/2018: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

31/10/2018 - Nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

2. Ông Trần Minh Bình - Quyền Tổng Giám đốc VietinBank:

Họ và tên: Trần Minh Bình

Ngày tháng năm sinh: 7/12/1974

Quê quán: Quảng Bình

Trình độ chuyên môn:

- Cử nhân, chuyên ngành Kế toán, Học viện Ngân hàng;

- Thạc sỹ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc dân - Đại học ULB (Bỉ).

Trình độ chính trị: Cao cấp

Vị trí công tác hiện nay: Quyền Tổng giám đốc VietinBank

Quá trình công tác:

1994 - 12/1998: Nhân viên tư vấn, Công ty Tư vấn Sealine Consultant;

01/1999 - 7/2003: Nhân viên Phòng Thanh toán quốc tế, Ngân hàng Công Thương Việt Nam;

8/2003 - 3/2005: Thư ký Văn phòng Tổng Giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam;

4/2005 - 6/2007: Phó phòng Dịch vụ Thẻ Ngân hàng Công Thương Việt Nam;

7/2007 - 7/2010: Giám đốc Trung tâm Thẻ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

8/2010 - 12/2011: Trưởng Phòng Đầu tư Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

01/2012 - 5/2012: Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nguyễn Trãi;

5/2012 - 8/2012: Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội;

9/2012 - 12/2013: Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội;

12/2013 - 5/2014: Giám đốc Khối Kinh doanh vốn và thị trường Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

5/2014 - 6/2015: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Kinh doanh vốn và thị trường Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

6/2015 - 01/2017: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Kinh doanh vốn và thị trường Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Chủ tịch Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào;

1/2017 - 8/2018: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Kinh doanh vốn và thị trường kiêm Giám đốc Khối Phê duyệt tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Chủ tịch Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào;

8/2018 - 10/2018: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Phê duyệt tín dụng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Chủ tịch Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào;

31/10/2018 - Nay: Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top