Reatimes.vn

Xuất khẩu xi măng giảm mạnh

Xuất khẩu xi măng giảm mạnh

Theo Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), trong tháng 9, ước tiêu thụ sản phẩm xi măng đạt khoảng 7,6 triệu tấn; giảm 1,26 triệu tấn so với tháng 8/2022, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2021.
08:45, 13/10/2022

Trong đó, tiêu thụ trong nước khoảng 5,4 triệu tấn (VICEM tiêu thụ khoảng 1,5 triệu tấn); xuất khẩu ước đạt 2,2 triệu tấn.

Tính chung 9 tháng năm 2022, ước tiêu thụ sản phẩm xi măng đạt 72,93 triệu tấn, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tiêu thụ nội địa khoảng 47,31 triệu tấn, tăng 5% cùng kỳ năm 2021, nhưng xuất khẩu giảm mạnh 28% so với cùng kỳ năm 2021, đạt khoảng 24,71 triệu tấn.

Hiện tồn kho cả nước khoảng 5,9 triệu tấn, tương đương 25-30 ngày sản xuất, chủ yếu là clinker.

Thị trường xi măng dư cung, cạnh tranh khốc liệt; trong khi giá nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất tăng cao, buộc các doanh nghiệp xi măng phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP