Aa

Yêu cầu giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo liên quan đất đai ở huyện Phú Xuyên

Chủ Nhật, 11/12/2016 - 20:54

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 292/TB-VP truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng tại cuộc họp về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến đất đai trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, thời gian qua, UBND huyện Phú Xuyên đã tích cực chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Đến nay, UBND huyện đã giải quyết 63/68 vụ, đạt tỷ lệ 92,6%.

Tuy nhiên, chất lượng giải quyết chưa cao, chưa đúng quy trình, quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vụ tái khiếu nại còn nhiều (12 vụ), tình trạng công dân của huyện tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp tăng. Nguyên nhân chủ yếu là do biện pháp giải quyết, xử lý chưa kịp thời, dứt điểm; cán bộ trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế về năng lực, nghiệp vụ.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, UBND thành phố giao Ban Tiếp công dân thành phố đề xuất thành lập Tổ công tác của thành phố để giúp UBND huyện Phú Xuyên giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện, thời gian đến 31/12/2016.

Tổ công tác do 1 Phó Chánh Thanh tra thành phố làm Tổ trưởng Tổ công tác; thành viên Tổ công tác gồm đại diện các sở, ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Công an thành phố, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố, Ban Tiếp công dân thành phố.

Tổ công tác có trách nhiệm rà soát, hướng dẫn, tư vấn cho huyện Phú Xuyên về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phân loại đơn, cách thức trình tự giải quyết xử lý đơn thư; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư thuộc thẩm quyền của UBND thành phố; hướng dẫn các cơ quan chuyên môn của huyện xử lý giải quyết các đơn thư thuộc thẩm quyền của huyện; trong đó lưu ý các vụ việc phức tạp, đông người.

Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên trực tiếp chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan chuẩn bị hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác để tham mưu, đề xuất giải quyết vụ việc đảm bảo chất lượng.

Công an thành phố chỉ đạo các phòng chức năng hỗ trợ Công an huyện Phú Xuyên trong việc rà soát, xử lý các đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để kích động, gây mất trật tự, an ninh trên địa bàn…/.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top