Aa

Yêu cầu tiếp tục tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp

Thứ Năm, 23/02/2023 - 05:15

NHNN yêu cầu các TCTD phải thành lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; các chi nhánh TCTD có trách nhiệm xử lý, trả lời rõ ràng về ý kiến của TCTD với việc cấp tín dụng cho từng trường hợp cụ thể.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Văn bản 953/NHNN-TD về tiếp tục triển khai Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp.

Tại văn bản này, nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tại các địa phương, đồng thời tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị 01/CT-NHNN, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, Thống đốc NHNN yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, đối với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, trong tháng 2/2023 triển khai ngay việc tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn theo hình thức phù hợp để đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng và khách hàng; nắm bắt các khó khăn vướng mắc liên quan đến việc tiếp cận vốn vay ngân hàng để kịp thời xử lý tháo gỡ.

Ngoài ra, chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành và Hiệp hội có liên quan tại địa phương rà soát tình hình tiếp cận vốn vay của doanh nghiệp. Trong đó phải nắm rõ thông tin về các doanh nghiệp không tiếp cận được vốn vay ở ngân hàng nào và nguyên nhân không tiếp cận được. Các nội dung này phải được thông tin công khai và làm rõ tại Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp của địa phương.

Ảnh minh họa.

Thành lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh (điện thoại, email), kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; yêu cầu các ngân hàng thương mại trên địa bàn có trách nhiệm xử lý, trả lời người dân và doanh nghiệp và báo cáo kết quả xử lý về NHNN chi nhánh trên địa bàn để NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tổng hợp gửi về NHNN (thông qua Vụ Truyền thông) đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của NHNN.

NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả triển khai các nội dung nêu trên về NHNN (thông qua Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) trước ngày 28/2/2023 để tổng hợp, báo cáo Thống đốc NHNN là yêu cầu của Thống đốc đối với chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố.

Đối với các TCTD, Thống đốc NHNN yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nội dung kết nối ngân hàng - doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN. Bên cạnh đó, chỉ đạo các chi nhánh của TCTD tham gia đầy đủ các Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tại địa phương; đăng ký với NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tại địa phương về các chương trình tín dụng ngay từ đầu năm; chủ động làm việc trực tiếp với khách hàng nhằm tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo yêu cầu của Thống đốc, các TCTD cũng phải thành lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh (điện thoại, email), kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; yêu cầu các chi nhánh TCTD có trách nhiệm xử lý, trả lời rõ ràng về ý kiến của TCTD đối với việc cấp tín dụng cho từng trường hợp cụ thể; Chủ động, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong hệ thống; báo cáo chính quyền địa phương, NHNN, các bộ, ngành có liên quan về các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện.

Thống đốc NHNN yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các TCTD, Giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai, thực hiện.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top