Reatimes.vn

13 giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng

13 giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng

Trong các lĩnh vực do Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước quản lý, một số hoạt động giao dịch sẽ phải bắt buộc thực hiện qua ngân hàng...
20:01, 30/07/2019

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố danh mục 13 giao dịch thuộc 6 lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng.

Cụ thể, các loại giao dịch phải thanh toán bắt buộc qua ngân hàng trong lĩnh vực chứng khoán gồm thanh toán giao dịch chứng khoán; thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ; giao dịch chứng khoán cho khách hàng của công ty chứng khoán.

Trong lĩnh vực thu, chi ngân sách nhà nước, về thu gồm các đơn vị, tổ chức kinh tế có tài khoản tại ngân hàng thương mại thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước bằng hình thức thanh toán không tiền mặt hoặc nộp bằng tiền mặt tại ngân hàng thương mại để chuyển nộp tài khoản của Kho bạc nhà nước. Đối với cá nhân, đơn vị, tổ chức khác khi thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước phải ưu tiên thanh toán qua các kênh không dùng tiền mặt.

Về chi ngân sách nhà nước và các khoản chi khác như các khoản chi của đơn vị giao dịch với Kho bạc nhà nước được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại Kho bạc nhà nước tới tài khoản của người cung cấp hàng hoá, dịch vụ, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước và người thụ hưởng khác tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng (trừ những trường hợp được phép chi tiền mặt theo quy định).

Thanh toán qua các kênh giao dịch không tiền mặt đang được khuyến khích.

Thanh toán qua các kênh giao dịch không tiền mặt đang được khuyến khích.

Trong lĩnh vực thuế, hàng hóa, dịch vụ mua vào (trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng), cũng như hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để người nộp thuế giá trị gia tăng được khấu trừ thuế.

Với hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để được trừ chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, nguyên liệu mua trực tiếp của nhà sản xuất trong nước phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế. Hàng hóa do các cơ sở sản xuất gia công trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài cho doanh nghiệp chế xuất phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế.

Trong lĩnh vực tài chính, các doanh nghiệp giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác thực hiện bằng các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt. Các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau của các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng thực hiện bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, tại lĩnh vực hoạt động thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước, một số giao dịch thanh toán trong hoạt động của tổ chức sử dụng vốn nhà nước; giải ngân vốn vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng cũng phải bắt buộc thanh toán qua ngân hàng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP