Aa

20 công ty chứng khoán huy động gần 8.443 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2019

Thứ Sáu, 24/01/2020 - 13:00

Riêng trong quý 4, các ngân hàng đã phát hành thành công 1.491 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp...

Thống kê số liệu báo cáo phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy, trong năm 2019, các công ty chứng khoán đã huy động thành công 8.442,7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2,85% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành thành công trong năm.

Kỳ hạn phát hành bình quân của các công ty chứng khoán là 1,65 năm, thấp nhất trong các nhóm ngành thống kê.

Trong năm có 44 đợt phát hành của 20 công ty chứng khoán đã được thực hiện. 5 tổ chức phát hành thành công có giá trị lớn nhất gồm Công ty Chứng khoán Bản Việt (gần 1.300 tỷ đồng); Chứng khoán VnDirect (gần 904 tỷ đồng); Chứng khoán ACBS (760 tỷ đồng); Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (752 tỷ đồng); Chứng khoán Rồng Việt (hơn 734 tỷ đồng).

Ngoài ra, top 10 công ty chứng khoán phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp giá trị lớn trong năm 2019 đã huy động thành công gần 7.264 tỷ đồng.

Năm 2019, Công ty Chứng khoán Bản Việt đã huy động thành công gần 1.300 tỷ đồng trong 3 đợt phát hành gồm hồi đầu năm 800 tỷ đồng; đợt tháng 8 đến tháng 10 huy động 168 tỷ đồng và từ ngày 1/12 đến 23/12 huy động 331,5 tỷ đồng.

Công ty Chứng khoán VnDirect huy động trái phiếu doanh nghiệp 4 đợt trong năm 2019 với tổng giá trị phát hành thành công gần 904 tỷ đồng. 2 đợt phát hành trong quý 2 huy động 800 tỷ đồng và 2 đợt phát hành trong quý IV huy động gần 104 tỷ đồng.

Công ty Chứng khoán ACB đã huy động thành công 2 đợt trong năm 2019 với giá trị phát hành 760 tỷ đồng, trong đó 552 tỷ đồng được huy động từ cuối tháng 3 đến tháng 6 và 208 tỷ đồng huy động trong quý 2/2019.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top