Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

API thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 120%, tăng vốn điều lệ lên hơn 2.000 tỷ năm 2022

API thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 120%, tăng vốn điều lệ lên hơn 2.000 tỷ năm 2022

Sau khi phát hành cổ phiếu thưởng công ty sẽ triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1, giá phát hành không thấp hơn 15.000 đồng/cp.
06:00, 19/01/2022

Ngày 18/1/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: API) đã thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện lên tới 120% tương ứng với 45.864.000 cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn phát hành đến từ thặng dư vốn cổ phần (hơn 135 tỷ đồng), quỹ đầu tư phát triển (gần 1,3 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (hơn 322 tỷ đồng). Thời gian thực hiện trong năm 2022, sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ  hơn 382 tỷ lên hơn 840 tỷ đồng sau khi chia xong cổ phiếu thưởng.

Sau khi phát hành cổ phiếu thưởng công ty sẽ triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1, giá phát hành không thấp hơn 15.000 đồng/cp. Theo đó vốn điều lệ sau khi phát hành của công ty sẽ tăng lên hơn 1.681 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành các đợt chào bán nêu trên, API cũng tiếp tục lên kế hoạch chào bán  5% cổ phiếu ESOP và 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Giá chào bán cho người lao động không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Giá chào bán cho nhà đầu tư riêng lẻ dự kiến khoảng 60.000 đồng/cp (đối với vốn điều lệ hiện tại là 382,2 tỷ đồng) và sẽ bị pha loãng bởi các đợt phát hành trước đó. Như vậy, dự kiến sau khi API phát hành thành công trong năm 2022 theo kế hoạch đại hội đã đề ra, tổng vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên hơn 2.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021, API ghi nhận kết quả kinh doanh vượt trội trong năm 2021 bất chấp tình hình dịch bệnh diễn ra căng thẳng trên cả nước. Doanh thu cả năm 2021 đạt  1.168 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 271 tỷ  đồng, gấp 4 lần lợi nhuận của cả năm 2020.

Đóng góp phần lớn cho doanh thu của API chính là các sản phẩm bất động sản của 3 dự án đang trong giai đoạn bàn giao và được thị trường hấp thụ tốt là Apec Royal Park Huế với 614,6 tỷ đồng, dự án Apec Aqua Park Bắc Giang với 418,1 tỷ đồng và dự án Apec Wyndham Phú Yên với 118,4 tỷ đồng. Tổng tài sản đến hết năm 2021 của API đạt 2.850 tỷ đồng.

Như vậy theo phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 3/11/2021, API đã xuất sắc đạt/ vượt 123 % chỉ tiêu doanh thu và 129 % kế hoạch lợi nhuận đã đề ra, đánh dấu một năm kinh doanh bứt phá của API.

Tại Đại hội, cổ đông cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022. Cụ thể, mục tiêu doanh thu đạt 1.400 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng lên 350 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng lên 280 tỷ đồng. Như vậy kế hoạch doanh thu năm 2022 dự kiến sẽ tăng trưởng gần 20% so với kết quả năm 2021./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP