Aa

Bắc Ninh: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Hai, 08/07/2024 - 13:20

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến hết Quý II/2024, toàn tỉnh thực hiện giải ngân được 1.553 tỷ đồng (bao gồm cả vốn kéo dài), đạt tỷ lệ 26,8% so với số vốn phân bổ chi tiết của ba cấp ngân sách, đạt 17,0% so với kế hoạch vốn Chính phủ giao, rất thấp so với tỷ lệ giải ngân theo cam kết của các chủ đầu tư là 36%.

Để phấn đấu giải ngân cao nhất vốn đầu tư công năm 2024, trong đó nguồn xây dựng cơ bản tập trung đạt 95%, nguồn thu sử dụng đất đạt 50% số vốn được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết sự thiếu hụt vật tư, vật liệu đắp nền đường để đảm bảo đủ cung cấp cho các dự án, đặc biệt là các dự án đường giao thông; chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Làm rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị được quy định cụ thể tại Quy chế phối hợp trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh; có biện pháp xử lý triệt để đối với những trường hợp thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh.

Đối với chủ đầu tư và các đơn vị sử dụng vốn cần rà soát bám sát kế hoạch giải ngân đã xây dựng và cam kết để đôn đốc nhà thầu thi công và giải ngân vốn đối với các dự án đang triển khai thực hiện; tập trung hoàn thiện thủ tục quyết toán hoàn thành dự án và giải ngân đúng tiến độ; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, lập hồ sơ thiết kế và dự toán theo đúng quy định, đẩy nhanh tiến độ GPMB, phê duyệt và lựa chọn nhà thầu để sớm thi công đối với các dự án khởi công mới; thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng nghiệm thu theo quy định, không dồn thanh toán vào cuối năm.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất để triển khai các dự án thu tiền sử dụng đất, khơi thông nguồn thu sử dụng đất. Được biết, hiện nay mới phân bổ chi tiết 354/3.600 tỷ đồng nguồn thu sử dụng đất theo kế hoạch và phương án phân bổ tại Nghị quyết 238/NQ-HĐND của HĐND tỉnh./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top