Aa

Bài 24: TP.HCM chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm đất đai, xây dựng trong năm nay

Diệu Phan
Diệu Phan phandieu.mtg@gmail.com
Thứ Năm, 17/08/2023 - 05:10

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu các địa phương tập trung xử lý dứt điểm những quyết định xử phạt vi phạm về đất đai, xây dựng còn tồn đọng trong năm 2023.

Lời toà soạn:

Ngày 25/7/2019, Thành ủy TP.HCM ban hành Chỉ thị 23 - CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng (TTXD), tiến tới chấm dứt tình trạng xây dựng không phép, sai phép mà không bị xử lý đúng pháp luật, trên địa bàn thành phố.

Theo tinh thần Chỉ thị này, phường - xã - thị trấn nào để xảy ra xây dựng không phép và trái phép mà không bị xử lý thì tổ chức đảng nơi đó không được công nhận là trong sạch, vững mạnh; người đứng đầu cấp ủy và chính quyền không được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau khi triển khai thực hiện, Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đã tạo hiệu ứng sâu, rộng trên toàn TP, tác động mạnh đến từng bộ phận người dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TTXD của người dân, kéo giảm tình hình vi phạm TTXD trên địa bàn TP.

Đồng thời, việc triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 23-CT/TU trong thời gian qua không chỉ góp phần chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về TTXD, kéo giảm tình hình vi phạm TTXD trên địa bàn TP mà còn góp phần đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; công tác phòng, chống tham nhũng, làm trong sạch, vững mạnh đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng, đất đai, quy hoạch và quan trọng nhất là nhận được sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân TP từ khi Chỉ thị số 23-CT/TU được ban hành và triển khai thực hiện.

Dù tình hình vi phạm TTXD trên địa bàn TP đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp, trên đất không phù hợp quy hoạch được duyệt, vi phạm các quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai ở huyện ngoại thành vẫn còn phức tạp. Tình trạng xây dựng sai phép, cấp phép xây dựng sai quy định ở một số địa bàn vẫn còn tiếp diễn. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm các công trình sai phạm còn kéo dài, chưa dứt điểm.

Trên tinh thần nghiên cứu và phản biện từ ghi nhận thực tế, Reatimes khởi đăng loạt bài: Triển khai Chỉ thị số 23-CT/TU tại TP.HCM: Thành quả và bài học thực tiễn. Trân trọng giới thiệu đến độc giả!

UBND TP.HCM vừa có văn bản số 3882/UBND-ĐT gửi lãnh đạo các sở, ngành; Chủ tịch UBND các quận huyện, TP Thủ Đức về tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 23-CT/TU ngày 25/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về xử lý sai phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. 

Theo đó, UBND TP.HCM giao các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Thành ủy; tập trung rà soát, thực hiện dứt điểm các nhiệm vụ đã được UBND TP giao tại Kế hoạch số 3333/KH-UBND ngày 12/8/2019. Đồng thời, tăng cường thực hiện các giải pháp, sáng kiến theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

UBND TP.HCM yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây dựng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 23.

Song song đó là tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, tương tác giữa người dân và chính quyền các cấp trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cũng chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, thực hiện công khai, minh bạch, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục pháp lý trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng; bảo đảm thời hạn giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo đúng quy định; thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, cơ quan báo, đài về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính.

Đặc biệt, từ nay đến cuối năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện phải tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện dứt điểm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng còn tồn đọng trên địa bàn để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt chỉ tiêu, kết quả cụ thể theo Kế hoạch đã phê duyệt.

Đồng thời, rà soát, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn đã được phê duyệt; phân tích các hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra giải pháp khắc phục, đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và quyền lợi hợp pháp chính đáng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức khẩn trương tham mưu UBND TP ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố (thay thế Kế hoạch số 3333) và Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố (thay thế Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 2/12/2019 của UBND TP) trên cơ sở bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, đồng bộ, đảm bảo phù hợp với thực tiễn hiện nay. Việc này nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố; tổng hợp báo cáo, đề xuất trình Chủ tịch UBND TP xem xét.

Sở Xây dựng cũng được giao phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức xây dựng đề án cũng cố, kiện toàn bộ máy, nhân sự thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, đảm bảo đáp ứng năng lực thực thi nhiệm vụ công vụ, phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố.

P.HCM đã xử lý trách nhiệm đối với công chức thuộc quyền quản lý có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng - Ảnh: Reatimes

Theo báo cáo sơ kết của Sở Xây dựng, sau 4 năm triển khai thực hiện đồng bộ Chỉ thị số 23-CT/TU và Kế hoạch số 3333/KH-UBND trên toàn Thành phố và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, bình quân số vụ vi phạm trên 1 ngày giảm so với thời điểm trước ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU.

Cụ thể, tổng số công trình vi phạm là 2.699 công trình, bình quân 1,8 vụ/ngày, giảm 6,7 vụ/ngày, tỷ lệ giảm là 89%, so với bình quân số vụ vi phạm trước thời điểm ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU là 8,5 vụ/ngày.

Nếu tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, tổng số công trình vi phạm là 170 công trình, bình quân 0,9 vụ/ngày, giảm 7,6 vụ/ngày, tỷ lệ giảm là 89%, so với bình quân số vụ vi phạm trước thời điểm ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU là 8,5 vụ/ngày.

Ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, từ năm 2010 đến 2018, trên địa bàn thành phố phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về trật tự xây dựng. Vì vậy, những kết quả đạt được trong 4 năm qua đã thể hiện Chỉ thị 23 là quyết sách hữu hiệu để lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, theo báo cáo, Công an TP.HCM, công an quận, huyện, phường, xã đã tiếp nhận, tham mưu UBND cùng cấp xử lý hơn 5.000 tin về vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng. Qua đó, cắm biển cảnh báo tại các khu đất có dấu hiệu phân lô, bán nền trái phép. Đồng thời kiểm tra, xử lý 1.800 trường hợp vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm.

Lực lượng Công an TP.HCM cũng tham gia với lực lượng các cấp tổ chức cưỡng chế thực hiện vi phạm các quyết định xử lý vi phạm hành chính với 2.600 trường hợp./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top