Aa

Bài 3: Đồng Tháp tìm nhà đầu tư loạt dự án quy mô gần 3.000 héc-ta

Hữu Lễ
Hữu Lễ huule.baodnhn@gmail.com
Thứ Năm, 22/06/2023 - 05:33

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2025, Đồng Tháp tập trung mời gọi đầu tư loạt dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn với quy mô gần 3.000 héc-ta.

Thông tin này được nêu rõ tại văn bản 209/UBND-ĐTXD của UBND tỉnh Đồng Tháp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT); Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng và UBND huyện, thành phố về việc điều chỉnh danh mục dự án nhà ở trong Kế hoạch phát triển nhà ở số 366/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh.

Theo văn bản này, UBND tỉnh Đồng Tháp thống nhất điều chỉnh Phụ lục II danh mục dự án nhà ở thương mại mời gọi đầu tư trong Kế hoạch phát triển nhà ở số 366/KH-UBND ngày 24/12/2021 sang Phụ lục II-A danh mục dự án nhà ở thương mại mời gọi đầu tư.

Cụ thể, về danh mục dự án nhà ở thương mại mời gọi đầu tư; TP Cao Lãnh có 728ha; TP Sa Đéc: 1.038ha; TP Hồng Ngự 57ha; huyện Cao Lãnh 131ha; Châu Thành: 75ha; Hồng Ngự: 245ha; Lai Vung: 70ha; Lấp Vò: 23ha; Tam Nông 68ha; Tân Hồng: 126ha; Thanh Bình: 71ha và Tháp Mười; 28ha.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021-2025, Đồng Tháp tập trung mời gọi đầu tư các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn Tỉnh, phấn đấu hoàn thành tối thiểu 924.709 m2 sàn nhà ở xây dựng mới.

Bên cạnh đó, căn cứ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng được duyệt và định hướng phát triển kinh tế xã hội từng địa phương, UBND huyện, thành phố đề xuất danh mục dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn để tổ chức đầu tư, mời gọi đầu tư theo quy định.

Song song đó, UBND tỉnh điều chỉnh Phụ lục III danh mục dự án nhà ở xã hội mời gọi đầu tư trong Kế hoạch phát triển nhà ở số 366/KH-UBND ngày 24/12/2021 sang Phụ lục III-A danh mục dự án nhà ở xã hội mời gọi đầu tư. Cụ thể, danh mục dự án nhà ở xã hội mời gọi đầu tư là 58ha.

Danh mục dự án nhà ở thương mại mời gọi đầu tư. ảnh  HL

Về định hướng và chỉ tiêu phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tại khu vực nông thôn và nhà ở người dân tự xây dựng của UBND tỉnh:

Đối với nhà ở thương mại, Đồng Tháp tập trung phát triển nhà ở theo dự án với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh. Chú trọng phát triển các dự án nhà ở thương mại tại các khu vực có tỷ lệ đô thị hóa cao (thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự) nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở, tạo động lực thu hút dân cư, thu hút đầu tư, tiếp tục nâng cao tỷ lệ đô thị hóa và chất lượng đô thị.

Tỉnh cũng mời gọi đầu tư thực hiện các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh, tại các khu vực đã có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn; đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và phù hợp các quy định về đầu tư và đất đai.

Các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo sự hài hòa giữa cung, cầu, đa dạng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Đối với nhà ở xã hội, Đồng Tháp tập trung mời gọi đầu tư thực hiện các dự án tại thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, huyện Thanh Bình nhằm hỗ trợ giải quyết cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội cho các đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 49 của Luật nhà ở.

Đối với nhà ở tại khu vực nông thôn, tỉnh phát triển nhà ở khu vực nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; kết hợp hài hòa giữa phát triển nhà ở, khu dân cư mới với chỉnh trang nhà ở, hạ tầng hiện có; gắn xây dựng nông thôn với phát triển đô thị; phát triển nhà ở gắn với bảo vệ môi trường, kiến trúc đặc trưng phù hợp nét văn hóa từng khu vực. Phát triển nhà ở nông thôn phải phù hợp quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông; đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thiết yếu nâng cao điều kiện sống của dân trong khu vực nông thôn.

Đối với nhà ở người dân tự xây dựng, chú trọng phát triển loại hình nhà ở do người dân tự xây dựng, phù hợp quy hoạch, quy chế quản lý đô thị, đảm bảo chất lượng đạt kiên cố hoặc bán kiên cố, hạn chế phát sinh mới nhà ở đơn sơ. Ngăn chặn việc người dân tự xây dựng nhà ở lấn chiếm kênh, sông, rạch, hành lang an toàn đường bộ, bảo vệ môi trường và không gian sống của cộng đồng.

Một dự án nhà ở thương  mại đang xây dựng trên địa  bàn TP Sa Đéc. ảnh  HL

Để thực hiện kế hoạch này, UBND tỉnh giao cho Sở Kế hoạch - Đầu tư là cơ quan đầu mối mời gọi đầu tư, cung cấp thông tin, tiếp nhận, xử lý các đề xuất, quan tâm của nhà đầu tư liên quan đến việc đầu tư xây dựng các dự án nhà ở, khu đô thị. Đồng thời, nghiên cứu các giải pháp khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nhà ở theo dự án.

Sở Tài nguyên - Môi trường được giao chủ trì, phối hợp UBND huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục về danh mục dự án cần thu hồi đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm để thông qua HĐND Tỉnh, tạo cơ sở cho việc chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án nhà ở, khu đô thị mới.

Cơ quan này phối hợp Sở Xây dựng rà soát lại quỹ đất đã giao cho các chủ đầu tư để thực hiện dự án nhà ở, tham mưu UBND tỉnh thu hồi quỹ đất đã giao đối với những dự án chậm triển khai hoặc không thực hiện để lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực triển khai dự án./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top