Aa

Ban hành Thông tư mới về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Việt Khoa
Việt Khoa tranvietkhoa1987@gmail.com
Thứ Ba, 24/08/2021 - 10:40

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 09 hướng dẫn thực hiện một số nội dung về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Trong đó, quy định cụ thể về lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu và phương pháp xác định giá.

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Cụ thể, Thông tư 09 hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến điều kiện, tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội gồm quy định về lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu và các hình thức khác.

Đồng thời, hướng dẫn phương pháp xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội; mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; mẫu hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở xã hội sẽ cập nhật thông tin các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng thực hiện theo quy định của Thông tư này và pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn thiết kế, điều kiện tối thiểu xây dựng nhà ở xã hội riêng lẻ và việc quản lý chất lượng, khai thác và quản lý sử dụng nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng và pháp luật về quy hoạch.

Nội dung quy chế quản lý việc sử dụng, vận hành khai thác quỹ nhà ở xã hội thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Thông tư 09 áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực phát triển và quản lý nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/10/2021./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top