Aa

Bình Định: Sẽ đấu giá các quỹ đất do tỉnh quản lý trong năm 2024

Thứ Sáu, 02/02/2024 - 14:20

UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất khoảng 690 lô do tỉnh quản lý trong năm 2024

Cụ thể, trong năm 2024, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định được giao tổng số quỹ đất đấu giá là 26 quỹ đất gồm 670 lô với tổng diện tích đấu giá là 29,46ha. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh được giao 9 quỹ đất gồm 963 lô, với tổng diện tích đấu giá là 17,21ha. Đối với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh được giao 8 quỹ đất gồm 223 lô với tổng diện tích đấu giá: 125,03ha.

Bình Định: Sẽ đấu giá các quỹ đất do tỉnh quản lý trong năm 2024- Ảnh 1.

Quỹ đất dồi dào ở Bình Định

Bình Định: Sẽ đấu giá các quỹ đất do tỉnh quản lý trong năm 2024- Ảnh 2.

Quỹ đất được tổ chức đấu giá năm 2024

Bình Định: Sẽ đấu giá các quỹ đất do tỉnh quản lý trong năm 2024- Ảnh 3.

Danh sách những quỹ đất sẽ được tỉnh Bình Định đưa ra đấu giá và thuê đất

Theo đó, UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát xây dựng Phương án và Quyết định đấu giá, xác định giá khởi điểm trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất theo quy định và thời gian thực hiện đấu giá trong năm 2024.

Tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật quỹ đất năm 2023 còn lại và các quỹ đất năm 2024 để kịp thời thực hiện các thủ tục có liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất để thu ngân sách trong năm 2024.

Đối với đất thực hiện dự án đầu tư: sau khi Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất được UBND tỉnh phê duyệt, các đơn vị tiến hành rà soát, lập các thủ tục có liên quan (Chủ trương đầu tư, tiêu chí đấu giá, phương án và quyết định đấu giá, xác định giá khởi điểm...) trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất theo đúng quy định.

Đồng thời thực hiện công tác đấu giá một số quỹ đất khác do UBND tỉnh giao trong năm 2024 để tạo nguồn thu ngân sách tỉnh từ tiền sử dụng đất./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top