Aa

Bình Định: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản

Chủ Nhật, 24/12/2023 - 06:00

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản chỉ đạo triển khai các nội dung liên quan đến nhà ở xã hội và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 4434/SXD-QLN&PTĐT ngày 12/12/2023 về việc triển khai chính sách phát triển nhà ở xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao cụ thể tại Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 31/05/2023 về Kế hoạch triển khai thực hiện một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; Văn bản số 5283/UBND- KT ngày 28/07/2023 về triển khai thực hiện Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; Văn bản số 8406/UBND-KT ngày 08/11/2023 về việc triển khai thực hiện Công điện số 993/CĐ-TTg ngày 24/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững và các văn bản chỉ đạo có liên quan.

 Tỉnh Bình Định đang tích cực hỗ trợ, triển khai tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.  (Ảnh minh hoạ, nguồn Hoàng Đức ngọc)

Bên cạnh đó, về chỉ tiêu đưa vào sử dụng khoảng 1.400 căn nhà ở xã hội vào năm 2024 sẽ do Sở Xây dựng chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư các dự án trong quá trình triển khai thực hiện để kịp thời tháo gỡ đối với các nội dung thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về nhà ở xã hội đã đề ra.

Đồng thời triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch phát triển nhà ở, Kế hoạch triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, đốc đốc, hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc đối với chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khi thực hiện lập thủ tục hồ sơ đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng... và các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; nội dung nào vượt thẩm quyền thì kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố (nơi có dự án nhà ở xã hội) theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để giao đất sạch cho chủ đầu tư dự án, kịp thời khởi công xây dựng công trình theo đúng tiến độ đã được phê duyệt; thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Văn bản số 6439/UBND-KT ngày 06/09/2023, Văn bản số 8771/UBND-KT ngày 20/11/2023, Thông báo số 364/TB-UBND ngày 28/09/2023. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm cung cấp danh mục các dự án nhà ở xã hội cho các đơn vị để phối hợp thực hiện theo quy định.

Ngoài ra, các sở, ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện tốt, đầy đủ các nội dung UBND tỉnh đã giao tại Văn bản số 8406/UBND-KT ngày 08/11/2023 về việc triển khai thực hiện Công điện số 993/CĐ-TTg ngày 24/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững; định kỳ hàng quý hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện hoặc kiến nghị đề xuất về UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để xem xét./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top