Aa

Bình Dương ban hành quyết định mới về diện tích tối thiểu đất được phép tách thửa

Thứ Bảy, 30/09/2017 - 23:01

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành quyết định mới quy định về diện tích tối thiểu các loại đất được phép tách thửa theo phường, thị trấn, xã. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2017.

Theo đó, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa tại các phường là 60 m2, thị trấn là 80 m2 và xã là 100 m2. Diện tích tối thiểu đất nông nghiệp được phép tách thửa tại các phường là 300 m2, thị trấn là 500 m2 và xã là 1.000 m2.

Trường hợp người dân muốn tách một thửa đất ra khỏi thửa đất khác nhưng thửa đã tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu thì phải hợp thửa với một thửa khác liền kề, tạo thành thửa mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu.

Đối với trường hợp cá biệt, UBND cấp huyện có thể lập hội đồng tư vấn xem xét cho phép tách thửa hay không. Tuy nhiên, diện tích đất ở tối thiểu để được phép tách thửa trong trường hợp cá biệt cũng chỉ là 36 m2 với điều kiện chiều rộng và chiều sâu thửa đất không dưới 4m.

Diện tích tối thiểu đất nông nghiệp được phép tách thửa tại các phường là 300 m2.

Diện tích tối thiểu đất nông nghiệp được phép tách thửa tại các phường là 300 m2.

Trước đó, theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương về diện tích đất tối thiểu được tách thửa:

Diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa là 60m2 đối với các phường; 80m2 đối với các thị trấn và 100m2 đối với các xã.

Các thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải bảo đảm: Đối với thửa đất ở sau khi được tách thửa phải tiếp giáp đường và có kích thước bề rộng và chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 4m. Thửa đất không thuộc khu vực phải thu hồi đất đã được công bố hoặc đã có Quyết định thu hồi đất.

Riêng đối với trường hợp cá biệt, Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND quy định như sau: Một số trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa nhưng không bảo đảm diện tích tối thiểu theo quy định này, thì giao cho Hội đồng tư vấn xem xét giải quyết cụ thể. Tuy nhiên, diện tích thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu là 36m2 và có kích thước bề rộng và chiều sâu tối thiểu là 3m.

Ngoài ra, theo Điều 29, Nghị định 43/2013/NĐ-CP không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top