Aa

Bộ Giao thông Vận tải sẽ giám sát chặt, chống thất thoát doanh thu trạm thu phí BOT

Thứ Ba, 28/05/2019 - 06:00

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam giám sát, kiểm tra (định kỳ, đột xuất) công tác tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, công tác kiểm soát doanh thu đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT lĩnh vực đường bộ.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai các biện pháp giám sát chặt, chống thất thoát doanh thu trạm thu phí BOT. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai các biện pháp giám sát chặt, chống thất thoát doanh thu trạm thu phí BOT. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam giám sát, kiểm tra (định kỳ, đột xuất) công tác tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT do Bộ này quản lý.

Tổng cục Đường bộ triển khai đồng bộ giải pháp nhằm quản lý chặt, đúng quy định pháp luật các khoản thu - chi của các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, đảm bảo toàn bộ nguồn thu của dự án sau khi trừ đi các chi phí cho dự án được sử dụng ngay để hoàn trả vốn đầu tư.

Đồng thời, Tổng cục Đường bộ phối hợp với các ngân hàng cho vay vốn đầu tư dự án phục vụ công tác giám sát, kiểm tra lãi suất vay và việc sử dụng nguồn thu của nhà đầu tư.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Vụ Đối tác công - tư tham mưu Bộ tiếp tục làm việc với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các tồn tại, bất cập đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, tuyên truyền về chủ trương, các kết quả đạt được và các giải pháp xử lý bất cập đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT do Bộ Giao thông Vận tải quản lý.

Vụ Tài chính chỉ đạo các ban quản lý dự án (được Bộ Giao thông Vận tải giao nhiệm vụ), chủ đầu tư các dự án BOT khẩn trương hoàn thành công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình làm cơ sở tính toán, điều chỉnh thời gian hoàn vốn đầu tư dự án; chủ trì theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác quyết toán thu - chi trong giai đoạn kinh doanh, khai thác công trình dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT nói riêng, hình thức đối tác công tư nói chung.

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác sửa chữa, bảo trì công trình dự án; các khoản chi phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa và bảo trì công trình dự án.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ triển khai công tác thanh tra đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT lĩnh vực đường bộ do Bộ Giao thông Vận tải quản lý theo kế hoạch để kịp thời phát hiện tồn tại, xử lý khắc phục.

Được biết, theo kế hoạch, trong nửa đầu năm 2019, Tổng cục Đường bộ sẽ thực hiện giám sát hoạt động thu phí BOT đường bộ với 11 trạm thu phí, gồm Phả Lại (Quốc lộ 18, Bắc Ninh); Tam Nông (Phú Thọ); cầu Thái Hà  (Thái Bình); Tiên Cựu (Quốc lộ 10, Hải Phòng), trạm Quốc lộ 38, Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) qua Đắk Nông và Đắk Lắk, Cầu Rạch Miễu, cầu Cổ Chiên, cầu Mỹ Lợi, và trạm Quốc lộ 1 Bình Thuận.

Thành phần đoàn giám sát gồn lãnh đạo các Cục Quản lý đường bộ, đại diện Tổng cục Đường bộ, Cục Thuế các tỉnh có trạm thu phí BOT, Cục An ninh kinh tế, Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an).

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top