Aa

Bộ GTVT đề nghị kiểm toán các gói thầu cao tốc Bắc - Nam trước khi chỉ định thầu

Thứ Sáu, 04/11/2022 - 06:18

Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi Kiểm toán Nhà nước đề nghị phối hợp thực hiện kiểm toán các gói thầu xây lắp của các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 trước ngày 15/11/2022.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc thực hiện kiểm toán các gói thầu xây lắp của các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2).

Kiểm toán nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán dự toán các gói thầu xây lắp cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 để đưa ra những khuyến nghị phù hợp. Ảnh thi công cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Văn bản nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện kiểm toán các gói thầu xây lắp trước khi thực hiện chỉ định thầu, Bộ GTVT đã có văn bản gửi Kiểm toán Nhà nước đề nghị phối hợp thực hiện kiểm toán các gói thầu xây lắp của các dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2.

Chính phủ cũng đã kiến nghị Quốc hội “Giao Kiểm toán nhà nước chủ trì, phối hợp cùng Bộ GTVT thực hiện kiểm toán các gói thầu xây lắp trước khi chỉ định thầu” tại báo cáo số 369 ngày 4/10/2022 về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 44/2022/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Ngày 20/10/2022, Kiểm toán nhà nước đã có văn bản báo cáo Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để xin ý kiến chỉ đạo của Quốc hội về việc thực hiện kiểm toán các gói thầu xây lắp trước khi chỉ định thầu đối với các dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2.

Đến nay, Bộ GTVT đã chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thành công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật 343/721 km, dự kiến sẽ phê duyệt thiết kế, dự toán các gói thầu khởi công của các Dự án thành phần và gửi Kiểm toán nhà nước trước ngày 15/11/2022.

Hầm Núi Vung - hầm đường bộ dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đang được Tập đoàn Đèo Cả thực hiện 3 ca liên tục và dự kiến thông hầm vào tháng 2/2023.

“Để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ khởi công toàn bộ 12/12 dự án thành phần trước ngày 31/12/2022 như chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 18, Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng Chính phủ có văn bản gửi Kiểm toán nhà nước để triển khai thực hiện kiểm toán các gói thầu xây lắp thuộc các dự án thành phần”, văn bản nêu.

Tìm hiểu của PV, tại văn bản số 1163 ngày 20/10/2022 báo cáo Chủ tịch Quốc hội về việc kiểm toán các gói thầu xây lắp trước khi chỉ định thầu, Kiểm toán nhà nước nhận định, để đảm bảo thời gian, tiến độ khởi công các dự án theo dự kiến kế hoạch của Chính phủ, nếu tổ chức kiểm toán theo quy trình hiện hành của Kiểm toán nhà nước sẽ không đáp ứng được mục tiêu yêu cầu về thời gian.

Để đảm bảo tính khả thi, Kiểm toán nhà nước sẽ tổ chức thực hiện cho ý kiến về gói thầu xây lắp của các dự án theo một số nội dung chủ yếu, gồm: các vấn đề về hồ sơ, thủ tục pháp lý của các gói thầu xây lắp; dự toán các gói thầu xây lắp được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đưa ra ý kiến, khuyến nghị điều chỉnh dự toán.

Đồng thời, khuyến nghị đối với trường hợp cơ sở lập dự toán chưa rõ ràng và vấn đề khác (nếu có), báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo Bộ GTVT và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, tiết kiệm, tránh gây thất thoát, lãng phí./.

Theo quyết định được phê duyệt, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 sẽ được đầu tư với tổng chiều dài 723,7km tuyến chính.

Dự án gồm các đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị (260,9km), Quảng Ngãi - Nha Trang (352,06km) và Cần Thơ - Cà Mau (110,9km). Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 146.985 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 được bố trí 119.666 tỷ đồng, trong đó cân đối từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 47.169 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo Nghị quyết số 43/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 72.497 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top