Aa

Bộ Xây dựng: Kiến nghị, đề xuất của VNREA đã được đưa vào Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi

Thứ Ba, 05/12/2023 - 16:00

Ngày 27 - 28/11/2023, Quốc hội đã lần lượt biểu quyết thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), trong đó, một số kiến nghị, đề xuất của VNREA đã được đưa vào 02 luật này.

Ngày 5/12, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 5462/BXD-QLN gửi Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) trả lời về các đề xuất, kiến nghị của Hiệp hội nêu tại Báo cáo số 4909/BC-VPCP ngày 03/7/2023, về việc góp ý xây dựng 02 dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), gồm 31 kiến nghị. 

Cụ thể, công văn cho biết, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6/2023. 

Trong quá trình xây dựng dự thảo 02 luật nêu trên, Bộ Xây dựng đã nhận được nhiều nội dung kiến nghị, góp ý của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, qua đó, Bộ đã tổng hợp để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiếp thu đưa vào dự thảo Luật. 

Ngày 27/11/2023, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) và ngày 28/11/2023, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), trong đó có một số kiến nghị, đề xuất của VNREA đã được đưa vào 02 luật này. 

Thời gian qua, VNREA đã tổ chức nhiều hội nghị góp ý sửa đổi Luật Đất đai - Luật Nhà ở - Luật Kinh doanh bất động sản.

Đối với các nội dung góp ý sửa đổi các văn bản hướng dẫn Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; Nghị định số 100/2015/NĐ-CP; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP; Nghị định số 02/2022/NÐ-CP...), Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu để trình Chính phủ xem xét, quyết định trong quá trình xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 vừa qua. 

Bộ Xây dựng cũng gửi lời cảm ơn tới Hiệp hội Bất động sản Việt Nam vì những đóng góp của Hiệp hội đối với ngành xây dựng trong thời gian qua. Đồng thời, Bộ Xây dựng đề nghị Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tiếp tục có nhiều ý kiến đóng góp trong thời gian tới. 

TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 33/NQ-CP, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Thời gian qua, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã chủ động tổ chức các hội nghị làm việc với các doanh nghiệp và đã tổng hợp ý kiến từ phía các doanh nghiệp hội viên bất động sản, có văn bản gửi trực tiếp đến những cơ quan soạn thảo, các Bộ, ngành TW và địa phương, Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội để kiến nghị, góp ý về các cơ chế chính sách, các dự thảo sửa đổi luật, sửa đổi thông tư như: Kiến nghị đẩy nhanh công tác lập trình, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM; đóng góp ý kiến đối với dự thảo mới nhất Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở; góp ý Dự thảo Chiến lược phát triển ngành xây dựng đến năm 2030, định hướng năm 2045…

Các doanh nghiệp hội viên VNREA thường xuyên tham gia các Hội nghị, Hội thảo của Hiệp hội về góp ý sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản… Tham gia các hội nghị của các địa phương, bộ ngành, Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội. 

Trực tiếp Chủ tịch Hiệp hội và các Phó Chủ tịch Hiệp hội chủ trì hội nghị và tham gia đầy đủ các hội nghị do Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội chủ trì. Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã bố trí thời gian lắng nghe đại diện Hiệp hội cùng các tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản tham gia ý kiến một cách hiệu quả.

Đặc biệt, từ tháng 3/2023 đến nay đã 5 lần, các lãnh đạo thường trực Hiệp hội cùng với luật sư hoặc lãnh đạo pháp chế của một số Tập đoàn lớn và doanh nghiệp làm việc trực tiếp tại Văn phòng Hiệp hội để rà soát từng Điều, từng Khoản trong từng Dự thảo Luật nhằm tổng hợp và kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thực tế mà các doanh nghiệp đang có…, lập biểu chi tiết kèm theo công văn Chủ tịch Hiệp hội ký gửi báo cáo các Bộ, ngành liên quan, Chính phủ, Quốc hội. Nhiệm vụ này được lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội đánh giá là Hiệp hội tham gia tích cực, có hiệu quả, nhiều nội dung góp ý đã được đưa vào Dự thảo các Luật và Nghị định 44/NĐ-CP về phương pháp định giá đất…

Đồng thời, lãnh đạo Hiệp hội chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Hiệp hội tổ chức hội thảo, diễn đàn và tham gia tổ chức như: Hội đồng thẩm định và tổ soạn thảo dự án Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Hội nghị Tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top