Aa

Bộ Xây dựng: Tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, đô thị và trật tự xây dựng

Thứ Ba, 12/03/2024 - 09:25

Bộ Xây dựng đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tăng cường cường quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng vừa ký, ban hành văn bản số 909/BXD-TTr gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới và Công điện số 991/CĐ-TTg ngày 22/10/2023 về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau.

Bộ Xây dựng: Tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, đô thị và trật tự xây dựng- Ảnh 1.

Bộ xây dựng đề nghị các địa phương cần tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng. (Ảnh: HX)

Tiếp tục thực hiện các nội dung tại Văn bản số 4157/BXD-QLN ngày 15/9/2023, Văn bản số 4860/BXD-TTr ngày 26/10/2023 và Văn bản số 792/BXD-TTr ngày 27/02/2024 của Bộ Xây dựng. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn.

UBND cấp tỉnh chỉ đạo UBND các cấp lưu ý đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thì phải phối hợp với chủ đầu tư tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, đảm bảo việc tuân thủ quy hoạch chi tiết được duyệt, thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt, giấy phép xây dựng được cấp, đúng mục đích sử dụng đất và các nội dung khác của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Xây dựng: Tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, đô thị và trật tự xây dựng- Ảnh 2.

Quản lý trật tự xây dựng phải được thực hiện từ khi tiếp nhận thông báo khởi công đến khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng. (Ảnh: HX)

Đối với nhà ở riêng lẻ thuộc những khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định, Bộ Xây dựng khuyến cáo việc xây dựng phải tuân thủ quy hoạch xây dựng được duyệt hoặc phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, giấy phép xây dựng được cấp; đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Đồng thời, việc quản lý trật tự xây dựng phải được thực hiện từ khi tiếp nhận thông báo khởi công đến khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời khi phát sinh vi phạm. Đối với công trình đã thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng mà chủ đầu tư (chủ nhà) sửa chữa, cải tạo, chuyển đổi công năng sử dụng một phần hoặc toàn bộ phải kiểm tra việc xin giấy phép sửa chữa, cải tạo theo quy định, tuân thủ pháp luật về xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật có liên quan.

Bộ Xây dựng: Tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, đô thị và trật tự xây dựng- Ảnh 3.

Kết quả thanh tra, kiểm tra báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 1/5/2024 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: HX)

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự xây dựng của các công trình nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị và nhà ở riêng lẻ thuộc các khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định, đảm bảo việc xây dựng và sử dụng đúng quy định pháp luật; kiên quyết xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm; tổ chức cưỡng chế, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn đọng theo quy định. Kết quả thanh tra, kiểm tra báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 1/5/2024 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quảng Nam tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành văn bản số 1632/UBND/KTN về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng theo đề nghị của Bộ Xây dựng.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng, thẩm định thiết kế công trình, cấp giấy phép xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn quản lý tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Công văn nêu trên; đồng thời, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại khoản 1, khoản 2 Công văn số 7842/UBND-KTN ngày 14/11/2023; tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo trước ngày 15/3/2024.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top