Aa

Bộ Xây dựng thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

Thứ Sáu, 23/02/2024 - 17:18

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 117/QĐ-BXD về thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Theo Quyết định số 117/QĐ-BXD, Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản sẽ do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh làm Trưởng ban; Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Hoàng Hải làm Phó Trưởng ban; và các thành viên đại diện các Bộ, ngành và các thành phố lớn (Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh).

Theo đó, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập, Tổ trưởng và các thành viên Tổ biên tập có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập sẽ chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản được Chính phủ ban hành./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top