Aa

Luật Đất đai 2024 đã có Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành

Thứ Sáu, 23/02/2024 - 06:07

Chính phủ vừa ban hành Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Nghị định gồm 11 chương, 173 điều, quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (gọi là Luật Đất đai).

Theo Dự thảo, Nghị định áp dụng cho cơ quan nhà nước; người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 của Luật Đất đai. Và các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai.

Luật Đất đai 2024 đã có Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành- Ảnh 1.

Chính phủ vừa ban hành Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2024. (Ảnh minh họa)

Một số nội dung đáng chú ý được quy định chi tiết thi hành trong Dự thảo Nghị định này như:

Quy định về nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; Việc nhận quyền sử dụng đất tại khu vực hạn chế tiếp cận đất đai.

Quy định về cơ quan có chức năng quản lý đất đai và tổ chức dịch vụ công về đất đai ở địa phương (bao gồm Tổ chức đăng ký đất đai, tổ chức phát triển quỹ).

Quy định chi tiết Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Bao gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh.

Quy định về thu hồi, trưng dụng đất đối với: Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Quy định về vấn đề giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Quy định phân loại nhóm đất nông nghiệp, phi nông nghiệp, nhóm đất chưa sử dụng; Xác định cụ thể ai cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Quy định chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số…

Dự thảo Nghị định cũng đưa ra phạm vi điều chỉnh. Theo đó, việc quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giá đất; thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; quỹ phát triển đất; điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; đất trồng lúa; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai sẽ được thực hiện theo các Nghị định khác của Chính phủ.

Xem toàn văn Dự thảo Nghị định tại đây

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top