Aa

Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm

Tuệ Minh
Tuệ Minh Tueminhreatimes@gmail.com
Thứ Ba, 25/04/2023 - 11:23

Tại buổi họp báo thường kỳ quý I/2023 mới đây, Bộ Xây dựng đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao 

Tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Đậu Minh Thanh đã thông báo nội dung báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II và các tháng cuối năm 2023.

Theo ông Thanh, ngành Xây dựng tuy đã đạt được một số kết quả tích cực trong năm 2022 nhưng sang năm 2023 vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong nội tại như tốc độ tăng trưởng không cao, năng suất lao động thấp hơn so với nhiều ngành kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng có xu hướng suy giảm; các khó khăn tồn đọng, tích tụ nhiều năm trong các lĩnh vực thuộc Ngành ngày càng khó giải quyết do tác động chung từ nền kinh tế trong và ngoài nước.

Kết quả trong quý I/2023, đối với công tác triển khai Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Đối với công tác thực hiện các nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đã tập trung triển khai thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và các đề án.

Trong đó, Bộ đã trình và được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Nghị quyết; 01 Chỉ thị; 03 quyết định; ban hành theo thẩm quyền 02 Thông tư. Bộ cũng đã trình Chính phủ dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Bên cạnh đó, Bộ cũng tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng, nổi bật là công tác hoàn thiện thể chế pháp luật liên quan đến ngành xây dựng và công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản

Cụ thể, Bộ Xây dựng đã tập trung triển khai nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và đề án theo Chương trình, Kế hoạch và chức năng nhiệm vụ được giao. 

Trong quý I/2023, Bộ Xây dựng đã triển khai soạn thảo, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, đề án năm 2023 theo Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ), Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hàng tháng và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2023 (Quyết định số 296/QĐ-BXD ngày 28/3/2022), các nhiệm vụ chuyển tiếp năm 2022 và các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Với công tác phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, Bộ Xây dựng cũng đã không ngừng thể hiện rõ vai trò của mình trong việc thúc đẩy nguồn cung. Đến nay, trên địa bàn cả nước đã hoàn thành 307 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 157.100 căn, với tổng diện tích hơn 7.950.000m2. Đang tiếp tục triển khai 418 dự án (bao gồm các dự án đang xây dựng và dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư), với quy mô xây dựng khoảng 432.400 căn, với tổng diện tích khoảng 22.565.000m2.

NOXH
Bộ Xây dựng tích cực thực hiện nhiệm vụ trong tâm về hoàn thiện thể chế pháp luật liên quan đến ngành xây dựng và công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản. (Ảnh Reatimes)

Về Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” thì ngày 24/3/2023, Bộ Xây dựng có văn bản số 58/BC-BXD báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện Dự thảo Đề án. Ngày 03/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tại Quyết định số 338/QĐ-TTg.

Trong tháng 3, Bộ Xây dựng đã gửi Hồ sơ dự thảo đến các cơ quan liên quan, tuy nhiên, tại phiên họp chuyên đề của Chính phủ về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép Bộ Xây dựng dừng việc xây dựng Nghị quyết này, thay vào đó, tập trung hoàn thiện, trình Quốc hội ban hành Luật Nhà ở sửa đổi, trong đó đề xuất Quốc hội cho phép những nội dung liên quan đến chính sách về nhà ở xã hội sẽ có hiệu lực sớm sau khi ban hành.

Tiếp tục cố gắng hoàn thiện các nhiệm vụ trọng tâm

Cùng với việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 3 tháng đầu năm 2023, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Đậu Minh Thanh cũng đã nêu rõ 6 phương hướng nhiệm vụ trong quý II và các tháng cuối năm 2023. 

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện các văn bản QPPL và đề án theo Chương trình đã đề ra, bảo đảm chất lượng, tiến độ, trọng điểm.

Thứ hai, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan tới các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thiết lập hành lang pháp lý đủ sức tăng cường kỷ cương trong công tác quy hoạch, kiến trúc và quản lý phát triển đô thị, nông thôn.

Thứ ba, tập trung triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Phối hợp với các địa phương rà soát quỹ đất và đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp trên địa bàn, cải tạo nhà chung cư cũ; khẩn trương lập kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Đôn đốc các địa phương tập trung triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ tư, về đầu tư công: nghiêm túc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Bộ Xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, tập trung, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao.

Thứ năm, thực hiện công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp theo đề án được duyệt, đảm bảo đúng quy định.

Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ cho các đơn vị thuộc Bộ mở rộng hợp tác quốc tế, tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm phục vụ công tác QLNN của Bộ; thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp các nước; thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2023./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top