Aa

Cà Mau: Kiến nghị thu hồi chủ trương dự án của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

Hữu Lễ
Hữu Lễ huule.baodnhn@gmail.com
Thứ Tư, 02/08/2023 - 05:49

Thanh tra kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau thu hồi chủ trương dự án đầu tư xây dựng nhà ở liên kế thuộc dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại Cửu Long, do Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP làm chủ đầu tư.

Sở Tài nguyên - Môi trường (Sở TN-MT) Cà Mau mới đây đã có văn bản số 307/TB-STNMT, thông báo kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở liên kế (khu đất 1,23ha) thuộc dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại Cửu Long. Dự án này do Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP làm chủ đầu tư.

Theo kết luận thanh tra, từ khi được bàn giao đất trên thực địa vào tháng 9/2008 cho đến thời điểm thanh tra, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP không đưa khu đất 1,23 ha vào sử dụng đầu tư xây dựng khu nhà ở chuyên gia và khách sạn, thuộc dự án Tổ hợp Thương mại Cửu Long (Tổng Công ty chỉ phê duyệt đầu tư 2 dự án thành phần là khu siêu thị và cao ốc văn phòng, khu Trung tâm triển lãm và hội chợ). Việc Tổng Công ty không đưa khu đất 1,23 ha vào sử dụng là thực hiện chưa đúng quy định tại khoản 3, khoản 9, khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai năm 2003 và tại điểm g, điểm i, khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Đến thời điểm thanh tra, Tổng Công ty vẫn chưa thực hiện nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước đối với khu đất 1,23 ha. Điều này là chưa thực hiện đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 107 Luật Đất đai năm 2003, quy định về nghĩa vụ của người sử dụng đất: “3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật” và tại khoản 3 Điều 170 Luật Đất đai năm 2013, quy định về nghĩa vụ chung của người sử dụng đất: “3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật".

Ngoài ra, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà ở liên kế (khu đất 1,23 ha) thì Tổng Công ty phải thực hiện trình tự, thủ tục để chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013: “1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường". Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, do Tổng Công ty vẫn chưa thực hiện nộp tiền sử dụng đất theo quy định nên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại Cửu Long - Ảnh: Internet

Sở TN-MT cho rằng, để xảy ra các tồn tại, hạn chế nêu trên là do trong quá trình thực hiện dự án đầu tư đã gặp một số khó khăn, vướng mắc, Tổng Công ty có một số văn bản kiến nghị gửi UBND tỉnh và đã được UBND tỉnh xem xét, chấp thuận giải quyết. Do vậy, Sở TN-MT kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý một số nội dung.

Cụ thể, Sở TN-MT kiến nghị thu hồi chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở liên kế do Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP làm chủ đầu tư. Đồng thời, điều chỉnh lại diện tích đất và loại đất (theo quy định hiện nay là đất thương mại, dịch vụ) đã giao cho Tổng Công ty tại Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 27/5/2010 của UBND tỉnh.

Sở cũng yêu cầu Tổng Công ty thực hiện nộp tiền sử dụng đất đối với khu đất 1,23 ha (theo Thông báo của Cục Thuế tỉnh về nộp tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp) và đưa khu đất vào sử dụng đầu tư xây dựng khu nhà ở chuyên gia và khách sạn theo mục đích sử dụng đất đã được giao đất tại Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 27/5/2010 của UBND tỉnh là đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo quy định hiện nay là đất thương mại, dịch vụ).

Sỏ TN-MT cũng kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát thực hiện thanh quyết toán đối với khoản tiền 18.557.009.090 đồng cho Tổng Công ty theo đúng quy định; chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát thực hiện hoàn trả lại đối với khoản tiền 12.181.950.000 đồng cho Tổng Công ty theo đúng quy định, do Tổng Công ty nộp thừa khi thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất 1,27 ha.

Ngoài ra, Sở TN-MT cũng kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân đã để xảy ra các tồn tại, hạn chế nêu trên./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top