Aa

Thanh tra chỉ rõ hàng loạt sai phạm tại Công ty Nhà Cà Mau

Hữu Lễ
Hữu Lễ huule.baodnhn@gmail.com
Thứ Năm, 15/06/2023 - 05:23

Thanh tra tỉnh Cà Mau đã chỉ ra nhiều sai phạm tại Công ty CP Đầu tư –Phát triển Nhà Cà Mau như Giám đốc cho đặt cọc, giữ chỗ khi dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, hoán đổi đất cho khách hàng...

Thông tin này được Thanh tra tỉnh Cà Mau chỉ rõ tại thông báo kết luận thanh tra số 15/TB-TT về việc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Nhà Cà Mau.

Nội dung thanh tra về dự án Khu Tiểu thủ công nghiệp An Xuyên (Khu B) phường Tân xuyên, thành phố Cà Mau: thanh tra việc ký hợp đồng về điều khoản thanh toán lần đầu 12%-23% và được kéo dài 2 năm không đúng với thông báo giá chuyển quyền sử dụng đất năm 2017 và năm 2021 (khách hàng phải thanh toán trước 40% giá trị hợp đồng); việc hoán đối đất đã tăng diện tích 42m² cho bà Hứa Thanh Thùy nhưng không áp dụng giá thời điểm giao thêm đất mà sử dụng giá cũ; giá bán bất động sản từ năm 2018 đến năm 2021 không thay đổi, không biến động theo giá thị trường.

Tại dự án Khu dân cư phường Tân Xuyên - Khu D, thành phố Cà Mau, tinh Cà Mau, thanh tra việc thực hiện đặt cọc giữ chố của khách hàng trong khi chưa được Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty thống nhất.

Theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau (Công ty) được tái cơ cấu theo chủ trương của Tỉnh ủy và Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh, giao vốn về cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau quản lý và góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau, kế thừa mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Minh Hải.

Thanh tra chỉ rõ hàng loạt sai phạm tại Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau

Kết luận thanh tra cho thấy, hợp đồng số 322/HĐCQSDĐ/P.QLDA-KD được thanh lý vào ngày 21/4/2022 nhưng biên bản thanh lý ghi ngày 26/11/2022 là không phù hợp.

Với việc hoán đổi đất cho ông Thuỳ, Giám đốc Công ty hoán đổi đất cho ông Thùy chỉ căn cứ theo biên bản thỏa thuận mà không lập phương án, kế hoạch tổ chức thực hiện quyết định điều chỉnh dự án của HĐQT, là thực hiện chưa đúng trình tự theo quy định tại Điều 18 Quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư –Phát triển nhà Cà Mau.

Thời điểm hoán đổi đất cho ông Thùy (ngày 31/12/2020), Công ty không khảo sát giá, điều chỉnh giá đất mà vẫn áp dụng giá cũ (Theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 21/9/2017 của HĐQT), là thực hiện chưa đúng theo chỉ đạo của HĐQT tại Công văn số 12/HĐQT-ĐTPTN ngày 21/12/2017.

Ngoài ra, còn 8 hợp đồng hoán đổi đất do điều chỉnh quy hoạch nhưng không lập phương án, kế hoạch là thực hiện chưa đúng quy định về trình tự theo quy định tại Điều 18 Quy chế hoạt động của Công ty; Giám đốc Công ty không khảo sát, điều chỉnh giá đất là thực hiện chưa đúng quy định tại Công văn số 12/HĐQT-ĐTPTN ngày 21/12/2017 của HĐQT.

Thanh tra tỉnh Cà Mau cho rằng, chịu trách nhiệm đối với hạn chế, thiếu sót trên thuộc về ông Huỳnh Thế Giới – Giám đốc Công ty. Việc Giám đốc Công ty ký Hợp đồng số 342/KB- AX ngày 24/11/2021 về chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng Đặng Ngọc Linh, nhưng không nhân hệ số góc đường là thực hiện chưa đúng quy định tại Điều 2 Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 21/9/2017 của HĐQT. Việc làm này đã làm ảnh hưởng đến lợi ích Công ty với số tiền 273,15 triệu đồng.

Đối với các tuyến đường còn lại (đường số: 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15), Giám đốc Công ty và Trưởng phòng quản lý dự án-Kinh doanh thực hiện chưa đúng Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 21/9/2017 và Công văn số 12/HĐQT- ĐTPTN ngày 21/12/2017 của HĐQT trong việc khảo sát giá đất thực tế để điều chỉnh giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Một góc Khu dân cư phường Tân Xuyên, TP Cà Mau

Ngoài ra, Thanh tra còn phát hiện sai phạm về đặt cọc giữ chỗ của khách hàng tại dự án Khu D, phường Tân Xuyên trong khi chưa được sự đồng ý của HĐQT Công ty. Đối chiếu với quy định tại Điều 4 Quy chế hoạt động của HĐQT ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 08/7/2016, việc Giám đốc Công ty ký thỏa thuận đặt cọc giữ chỗ là vượt thẩm quyền.

Theo Thanh tra tỉnh, Căn cứ Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất: chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có); căn cứ Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh phải có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối chiếu quy định trên, dự án chưa nộp tiền sử dụng đất thì chưa đủ điều kiện chuyển nhượng hoặc huy động vốn, nhưng Giám đốc Công ty cho đặt cọc, giữ chỗ 51 trường hợp, số tiền 8.970 triệu đồng là thực hiện chưa đúng quy định.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh ban hành ban hành quyết định thu hồi số tiền 273,15 đồng, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh. Đây là số tiền thất thoát do Giám đốc Công ty ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng Đặng Ngọc Linh nhưng không nhân hệ số góc 1,2 như kết luận thanh tra đã nêu.

Thanh tra tỉnh Cà Mau đề nghị Giám đốc Công ty bổ sung phương án, kế hoạch tổ chức thực hiện quyết định điều chỉnh dự án của HĐQT đối với việc hoán đổi đất cho ông Thùy và 8 hợp đồng hoán đổi đất theo quy định tại Điều 18 Quy chế hoạt động của Công ty; khảo sát, điều chỉnh giá đất theo Công văn số 12/HĐQT-ĐTPTN ngày 21/12/2017 của HĐQT. Song dóng đó là đối chiếu, điều chỉnh biên bản thanh lý Hợp đồng số 322/HĐCQSDĐ/P.QLDA-KD ngày 31/12/2020 theo đúng nội dung hợp đồng đã ký./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top