Aa

Cà Mau thành lập tổ công tác triển khai đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Hữu Lễ
Hữu Lễ huule.baodnhn@gmail.com
Thứ Sáu, 07/07/2023 - 09:45

Nhiệm vụ của Tổ công tác là nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh Cà Mau đẩy mạnh phân cấp, đơn giản hóa, rút ngắn các thủ tục hành chính liên quan đến dự án nhà ở xã hội theo thẩm quyền của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt vừa ký quyết định về việc thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NOXH) cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo đó, Tổ công tác do ông Mã Minh Tâm, Giám đốc Sở Xây dựng làm Tổ trưởng; ông Trần Quốc Thống, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Tổ phó thường trực; ông Phan Vân Minh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ Phó và 6 tổ viên.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là triển khai thực hiện có hiệu quả và đạt chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ NOXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh phân cấp, đơn giản hóa, rút ngắn các thủ tục hành chính liên quan đến dự án nhà ở xã hội theo thẩm quyền của UBND tỉnh; cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhà đầu tư dự án NOXH; theo dõi và giám sát việc thực hiện tất cả các thủ tục hành chính và quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc có liên quan đến dự án NOXH thuộc thẩm quyền của các sở, ngành, địa phương.

Tổ công tác cũng hướng dẫn, xem xét, kiểm tra các thủ tục pháp lý của dự án NOXH đủ điều kiện lập danh mục dự án, trình UBND tỉnh công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau để các ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay vốn từ chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng. Trong đó, ưu tiên các dự án NOXH trọng điểm của tỉnh.

Song song đó là hướng dẫn, đề nghị các chủ đầu tư dự án NOXH lập văn bản cam kết tiến độ thực hiện dự án đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao; thẩm định tiến độ cam kết của chủ đầu tư, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt tiến độ từng dự án làm cơ sở theo dõi, quản lý. Theo dõi tiến độ dự án NOXH và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án; tổng hợp và báo cáo định kỳ hàng tháng đối với nhóm dự án NOXH trọng điểm và báo cáo định kỳ hàng quý đối với nhóm còn lại về UBND tỉnh.

Ngoài ra, tổ công tác còn tiếp nhận thông tin phản ánh từ các ngân hàng về những khó khăn, vướng mắc cần sự hỗ trợ giải quyết của cơ quan Nhà nước để giúp chủ đầu tư và người mua NOXH hoàn thành điều kiện và hồ sơ vay vốn; theo dõi, đánh giá, báo cáo UBND tỉnh về sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản lý và phát triển dự án NOXH.

Khu nhà ở xã hội tại Khóm 4, Phường 9, thành phố Cà Mau. ảnh BXD

Trước đó, ngày 13/6, Ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký Kế hoạch 139/KH-UBND, về triển khai Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Mục tiêu của kế hoạch, phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu tổng quát đã được xác định tại khoản 1 Mục II Phần thứ 4 của Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023. Chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành trong từng giai đoạn là đến năm 2030, tổng số căn hộ NOXH hoàn thành khoảng 2.900 căn. Trong đó, giai đoạn 2021- 2025 hoàn thành khoảng 1.100 căn; giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành khoảng 1.800 căn.

Về chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành trong từng năm, năm 2024 hoàn thành khoảng 200 căn, năm 2025 hoàn thành khoảng 900 căn, năm 2026 hoàn thành khoảng 768 căn, năm 2027 hoàn thành khoảng 1.032 căn.

UBND tỉnh giao chỉ tiêu số căn hộ hoàn thành của các dự án NOXH trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong từng giai đoạn tại Phụ lục I và từng năm tại Phụ lục II; giao chỉ tiêu đề xuất danh mục dự án mời gọi đầu tư tại Phụ lục III kèm theo Kế hoạch này.

Đồng thời, UBND tỉnh đề nghị tăng cường quản lý thị trường NOXH và công tác khai thác, vận hành quỹ NOXH. Thực hiện đúng các quy định về rà soát, kiểm tra đối tượng được hỗ trợ NOXH; thẩm định giá bán, thuê mua, thuê NOXH được đầu tư xây dựng theo dự án không phải bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công; kiểm soát giá bán, giá cho thuê mua NOXH do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng.

Bên cạnh đó là tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng NOXH và thực hiện các quy định pháp luật về NOXH: việc bán, bán lại, cho thuê, cho thuê mua; quản lý vận hành và khai thác sử dụng nhà ở; việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bên bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở và bên mua, thuê, thuê mua nhà ở... để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng NOXH./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top