Aa

Cà Mau tháo dỡ các công trình lấn chiếm khuôn viên Khu du lịch quốc gia Đất Mũi

Hữu Lễ
Hữu Lễ huule.baodnhn@gmail.com
Thứ Sáu, 03/11/2023 - 11:26

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Ngọc Hiển chủ trì, phối hợp với Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau tiến hành tháo dỡ các công trình lấn chiếm trong khuôn viên Khu du lịch quốc gia Đất Mũi.

Mới đây, UBND tỉnh Cà Mau có công văn 8637/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai kết luận của Bí thư Tỉnh ủy.

Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo về việc triển khai các thông báo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt các nội dung có liên quan tại Thông báo số 349-TB/VPTU ngày 19/10/2023 và Thông báo số 350- TB/VPTU ngày 23/10/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy.

Trong đó, tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết và kết luận Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 11 (chuyên đề). Thường xuyên rà soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, đặc biệt là những nhiệm vụ lớn, quan trọng; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất giải pháp xử lý, tháo gỡ.

Các công trình lấn chiếm của 58 hộ dân thuộc ấp Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển phải được tháo dỡ trong tháng 11/2023.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Ngọc Hiển chủ trì, phối hợp với Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau tiến hành tháo dỡ các công trình lấn chiếm tại khu 58 hộ dân thuộc ấp Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (trong khuôn viên Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau), trả lại hiện trạng theo quy định, hoàn thành trong tháng 11/2023. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng và trật tự đô thị; hỗ trợ, hướng dẫn người dân kinh doanh đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng nghiên cứu quy hoạch lại khu vực ấp Đất Mũi trong quy hoạch chung đô thị Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đến năm 2045; hướng dẫn, hỗ trợ UBND huyện Ngọc Hiển trong quá trình điều chỉnh quy hoạch đô thị Rạch Gốc. Trong đó, lưu ý đến tốc độ phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và những công trình, dự án trọng điểm của tỉnh đi qua địa bàn huyện.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau thường xuyên kiểm tra, giám sát, đảm bảo hoạt động du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng được thực hiện đúng quy định. Đồng thời, hỗ trợ, hướng dẫn người dân nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top