Aa

Chính phủ dừng triển khai dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết theo hình thức PPP

Thứ Sáu, 30/03/2018 - 06:01

Theo Nghị quyết 20/NQ-CP mới đây, Chính phủ quyết định dừng triển khai dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí điểm theo hình thức PPP và chấm dứt việc chỉ định Công ty Bitexco là nhà đầu tư (NĐT) thứ nhất thực hiện dự án này.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020. Nghị quyết nêu rõ dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP). Trong đó, phần vốn đầu tư của Nhà nước chỉ để thực hiện các hạng mục công việc do cơ quan Nhà nước tổ chức thực hiện. Việc lựa chọn NĐT phải qua đấu thầu. Trường hợp chỉ có một NĐT trúng sơ tuyển sẽ báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Nghị quyết còn yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT) bổ sung vào dự thảo hợp đồng dự án trong hồ sơ mời thầu lựa chọn NĐT quy định: “NĐT vi phạm hợp đồng trong trường hợp sau 6 tháng không ký được hợp đồng tín dụng với ngân hàng, tổ chức tín dụng đủ phần vốn vay theo quy định để triển khai dự án; Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng và hợp đồng hết hiệu lực”. Bộ cần báo cáo Thủ tướng và đề xuất giải pháp xử lý.

Điển hình đối với Dự án Phan Thiết - Dầu Giây, Thủ tướng Chính phủ quyết định dừng triển khai Quyết định số 1597 về việc ban hành cơ chế quản lý, thực hiện dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí điểm theo hình thức PPP và chấm dứt việc chỉ định Công ty TNHH tập đoàn Bitexco (Công ty Bitexco) là NĐT thứ nhất thực hiện Dự án. Giao Bộ GTVT thông báo với Ngân hàng Thế giới.

Bộ GTVT giao Công ty Bitexco tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh, cập nhật báo cáo nghiên cứu khả thi theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trước đây.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổ chức xác định chi phí chuẩn bị dự án và chi phí cơ hội cho Công ty Bitexco, đàm phán với Công ty Bitexco theo 2 phương án sau để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Dự án cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết có chiều dài 98,7 km

Dự án cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết có chiều dài 98,7km.

Với phương án 1, khi công ty Bitexco không tiếp tục tham gia đầu tư Dự án thì Nhà nước sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho Dự án để thanh toán chi phí chuẩn bị dự án và khoản chi phí cơ hội cho Công ty Bitexco ngay sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt.

Phương án 2 là khi Công ty Bitexco tham gia đấu thầu lựa chọn NĐT. Công ty Bitexco được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ; kinh phí chuẩn bị dự án nằm trong chi phí đầu tư của Dự án và được thanh toán bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho Dự án ngay sau khi có kết quả đấu thầu lựa chọn NĐT.

Chính phủ giao Bộ GTVT căn cứ quy mô từng dự án thành phần, tổ chức thẩm định và quyết định đầu tư theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; đối với phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao ban hành văn bản hướng dẫn các điều kiện cụ thể để NĐT các dự án được tiếp cận, cung cấp vốn tín dụng, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định những vấn đề vượt thẩm quyền; đồng thời, phối hợp Bộ GTVT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án huy động vốn tín dụng cho dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về xác định vốn lưu động trong tổng vốn đầu tư dự án. Bộ Tài chính ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về mức lợi nhuận trên phần vốn chủ sở hữu của NĐT; hướng dẫn thanh toán vốn Nhà nước tham gia thực hiện dự án PPP, quyết toán công trình dự án hoàn thành.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đáp ứng tiến độ các Dự án. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ các Dự án.

Dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết có chiều dài 98,7 km, trong đó đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 51km đi qua các huyện Thống Nhất, thị xã Long Khánh, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc. Được biết, đoạn qua tỉnh Đồng Nai đến hiện tại diện tích đất thu hồi là 412,05ha, kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 861,252 tỷ đồng. 
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top