Aa

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo làm rõ kiến nghị về dự án hóa chất Đức Giang

Thứ Năm, 03/09/2020 - 11:59

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, xử lý đề nghị của người dân theo quy định của pháp luật, có văn bản trả lời công dân, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh...

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu làm rõ đề nghị của ông Lê Văn Trường cùng một số hộ dân xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn liên quan tới việc UBND tỉnh chấp thuận cho phép Dự án số 1, Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn xây dựng nhà máy sản xuất hóa chất, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt sản xuất của các hộ dân.

Công văn nêu rõ: “Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật, có văn bản trả lời công dân, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy trước ngày 25/9/2020".

.
Dự án số 1, Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn nằm cạnh hồ chứa nước Khe Sâu - nơi cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 100 hộ dân trong vùng và nước tưới sản xuất cho 3ha đất nông nghiệp. Nhà máy đi vào hoạt động sẽ không đảm bảo vấn đề môi trường và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm. 

Trước đó, Reatimes đã có bài viết về câu chuyện áp dụng Luật Bảo vệ môi trường nhìn từ dự án số 1 tổ hợp hóa chất Đức Giang. Cụ thể, hơn 100 người dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn đã có đơn kiến nghị với nội dung di dời Dự án số 1, Tổ hợp hóa chất Đức Giang Nghi Sơn vì lo ngại vấn đề ô nhiễm môi trường khi nhà máy đi vào hoạt động. 

Mặt khác, dự án chưa tham vấn cộng đồng dân cư để thực hiện đánh giá tác động môi trường. Lãnh đạo xã Tân Trường và thị xã Nghi Sơn cũng cho biết, đến nay địa phương chưa nhận được văn bản xin ý kiến tham vấn cộng đồng về nội dung đánh giá tác động môi trường của Dự án số 1, Tổ hợp hóa chất Đức Giang.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top