Ông Trương Gia Bảo - Phó Chủ tịch Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam

Ông Trương Gia Bảo - Phó Chủ tịch Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam

Bài viết mới nhất từ Ông Trương Gia Bảo - Phó Chủ tịch Liên Chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam
Đón sóng FDI vào bất động sản công nghiệp: Cần chiến lược cụ thể khi nền kinh tế Việt Nam chưa phải "con tàu nhiều khoang"

Đón sóng FDI vào bất động sản công nghiệp: Cần chiến lược cụ thể khi nền kinh tế Việt Nam chưa phải "con tàu nhiều khoang"

Thị trường

Theo ông Trương Gia Bảo, để tiếp tục duy trì và phát triển mạnh mẽ phân khúc bất động sản công nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế nước ta chưa phải "con tàu nhiều khoang" mà chỉ là một khoang nhỏ, còn phụ thuộc và liên thông với bên ngoài, Việt Nam cần có chiến lược cụ thể, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư, nhất là rà soát bổ sung quỹ đất sạch.

Lên đầu trang
Top