ThS. Trần Đại Nghĩa - Chuyên gia chính sách pháp lý dự án đầu tư, Giám đốc Công ty FIIVN

ThS. Trần Đại Nghĩa - Chuyên gia chính sách pháp lý dự án đầu tư, Giám đốc Công ty FIIVN

Bài viết mới nhất từ ThS. Trần Đại Nghĩa - Chuyên gia chính sách pháp lý dự án đầu tư, Giám đốc Công ty FIIVN
Luật Các tổ chức tín dụng 2024: Nâng cao trách nhiệm ngân hàng trong tài trợ vốn phát triển dự án BĐS

Luật Các tổ chức tín dụng 2024: Nâng cao trách nhiệm ngân hàng trong tài trợ vốn phát triển dự án BĐS

Nghiên cứu - Phản biện

Luật Các tổ chức tín dụng 2024 vừa thông qua ngày 18/1, đã đề ra các quy định chặt chẽ về điều kiện chuyển nhượng dự án BĐS là tài sản đảm bảo để thu hồi nợ. Theo chuyên gia, quy định này sẽ góp phần điều tiết nguồn lực tài chính đến đúng chỗ, đúng người, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Lên đầu trang
Top