Aa

Còn khoảng 16.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa phân bổ

Ngọc Quang
Ngọc Quang ngocquangbc@gmail.com
Thứ Tư, 06/12/2023 - 14:49

Bộ Tài chính cho biết, hiện nay còn 21 bộ, cơ quan Trung ương và 30 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2023.

Theo Bộ Tài chính, Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 708.252,4 tỷ đồng.

Kế hoạch ngân sách Trung ương (NSTW) chưa được Thủ tướng Chính phủ giao là 3.432 tỷ đồng của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) năm 2023 các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (theo số liệu cập nhật đến thời điểm báo cáo) là 67.976 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn các năm trước chuyển sang là 54.864 tỷ đồng, trong đó: NSTW là 29.664,3 tỷ đồng, NSĐP là 25.200,2 tỷ đồng.

Như vậy, tổng kế hoạch giao năm 2023 (kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng, kế hoạch các năm trước chuyển sang): 831.092,89 tỷ đồng.

Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/10/2023 là 414.488 tỷ đồng/tổng kế hoạch là 831.092 đạt 49,87% kế hoạch. Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/11/2023 là 494.249,8 tỷ đồng, đạt 59,47% kế hoạch, cụ thể:

Về giải ngân vốn kế hoạch các năm trước kéo dài sang năm 2023, theo Bộ Tài chính, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/10/2023 là 24.811,7 tỷ đồng, đạt 45,22% kế hoạch (54.864,5 tỷ đồng). Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/11/2023 là 33.269,7 tỷ đồng, đạt 60,64% kế hoạch.

Về giải ngân vốn kế hoạch năm 2023, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/10/2023 là 389.676,8 tỷ đồng, đạt 50,20% kế hoạch (776.228,3 tỷ đồng). Trong đó Chương trình phục hồi và phát triển KTXH là 51.881 tỷ đồng (đạt 42,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/11/2023 là 460.980 tỷ đồng, đạt 59,39% kế hoạch (đạt 65,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao) (cùng kỳ năm 2022 đạt 52,43% kế hoạch và đạt 58,33% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Trong đó Chương trình phục hồi và phát triển KTXH là 62.920 tỷ đồng (đạt 51% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Ngoài các kiến nghị đã đề xuất tại các báo cáo giải ngân hằng tháng, từ nay đến cuối năm chỉ còn 2 tháng để giải ngân nguồn lực lớn vốn đầu tư công còn lại, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương cần tiếp tục chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị, Công điện và văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Hiện nay còn 21 Bộ, cơ quan Trung ương và 30 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, vì vậy đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc phân bổ kế hoạch năm 2023 đối với số vốn chưa bổ (khoảng 16.000 tỷ đồng); đánh giá khả năng thực hiện đến hết 31/01/2024, chủ động đề xuất số vốn tiếp tục kéo dài theo quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ và theo khả thực hiện, tránh trường hợp đề xuất kéo dài nhưng hết thời gian quy định không giải ngân được (hiện nay số vốn kéo dài của kế hoạch năm 2022 sang năm 2023 chỉ giải ngân được khoảng 60,64% kế hoạch) gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn. Đồng thời chủ động có phương án phân bổ kế hoạch năm 2024 ngay khi được Thủ tướng Chính phủ giao, tránh trường hợp giao vốn thành nhiều lần trong năm.

Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các địa phương được phân cấp làm cơ quan chủ quản xác định cụ thể mức vốn cho từng dự án thành phần và nhu cầu bố trí vốn từ 13.796 tỷ đồng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi của NSTW năm 2021 bố trí cho 03 dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, Biên Hòa – Vũng Tàu và Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, giai đoạn 1 trong từng năm 2023, 2024 và 2025.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình phương án phân bổ điều chỉnh chi tiết vốn đầu tư công năm 2023 ngay sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top