Aa

Công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 bám sát tiến độ đề ra

Thứ Bảy, 29/04/2023 - 11:04

Việc giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn TP. Hà Nội đến nay bám sát tiến độ đề ra.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội cho biết, việc giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn TP. Hà Nội đến nay bám sát tiến độ đề ra, dự kiến tháng 6/2023 bàn giao trên 70% mặt bằng sạch để khởi công dự án và sẽ bàn giao 100% mặt bằng trước 31/12/2023.

Bên cạnh đó, việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thành phần 1.1 và phê duyệt dự án thành phần 3 chậm khoảng 3 tháng so với kế hoạch. Việc thẩm định dự án thành phần 3, do quy mô và tính chất phức tạp của dự án và liên quan đến nhiều địa phương và bộ, ngành nên tiến độ thực hiện dự án thành phần này chưa đáp ứng được tiến độ đề ra. 

Hiện Ban Quản lý dự án đang phối hợp chặt chẽ với tư vấn và các đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, trình Hội đồng thẩm định nhà nước xem xét thẩm định trước ngày 10/5/2023. 

Mặt khác, liên quan đến một số nội dung khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đối với dự án thành phần 3 theo Văn bản số 2048/KH&ĐT-HT ngày 26/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP. Hà Nội sẽ tổ chức họp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải và Tư pháp để tham vấn ý kiến và hướng dẫn, định hướng giải quyết các vấn đề tồn tại, khó khăn vướng mắc đối với dự án thành phần 3, dự kiến trước ngày 10/5/2023.

Đường vành đai 4 qua xã Đông La (huyện Hoài Đức) phải thu hồi là 32,23 ha (trong đó đất ở là 0,6ha). Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
Đường vành đai 4 qua xã Đông La (huyện Hoài Đức) phải thu hồi là 32,23 ha (trong đó đất ở là 0,6ha). Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình dự án thành phần 2.1 cũng cơ bản bám sát theo các mốc thời gian theo tiến độ, dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế, lựa chọn nhà thầu và tổ chức khởi công trước 30/6/2023. 

Để đảm bảo tiến độ đề ra, Ban quản lý dự án đưa ra một số đề xuất, kiến nghị. Trong số đó có kiến nghị UBND thành phố họp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tải chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải để tham vấn ý kiến và được hướng dẫn, định hướng giải quyết các tồn tại, khó khăn vướng mắc đối với việc quản lý và sử dụng phần vốn ngân sách nhà nước được thực hiện theo phương án tách thành tiểu dự án trong dự án thành phần 3 theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 70 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Trên cơ sở nội dung biên bản làm việc của Ban Chỉ đạo ngày 7/3/2023, đề nghị UBND thành phố báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban cán sự Đảng Chính phủ xem xét, chấp thuận một số nội dung sau: Đối với dự án thành phần 3 (Đầu tư theo phương thức đối tác công tư - PPP) chấp thuận tách tiểu dự án đầu tư công (3.1) và dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (3.2) theo Nghị Quyết 106/NQ-CP năm 2022 triển khai Nghị quyết 56/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội. Việc thực hiện tiểu dự án đầu tư công (3.1) như dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

UBND TP. Hà Nội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Ban cán sự Đảng Chính phủ cho phép các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh phê duyệt các dự án thành phần sử dụng vốn đầu tư công trong trường hợp tổng mức đầu tư cao hơn sơ bộ tổng mức đầu tư tại chủ trương đầu tư; cho các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh bố trí bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương để thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Đồng thời các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh tổng hợp, báo cáo đề xuất gửi UBND TP. Hà Nội là cơ quan đầu mối chủ trì tổng hợp các nội dung liên quan để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong trường hợp phát sinh các yếu tố dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (nếu có). 

Đối với các dự án thành phần sử dụng vốn đầu tư công do UBND TP. Hà Nội là cơ quan chủ quản (dự án thành phần 1.1 và dự án thành phần 2.1), trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư, UBND thành phố kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cho phép TP. Hà Nội chủ động thực hiện điều hòa, điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư giữa các dự án thành phần 1.1 và 2.1 trong trường hợp tổng mức đầu tư của từng dự án thành phần vượt (có dự án tăng/giảm) nhưng tổng mức đầu tư của cả 2 dự án thành phần này không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư tại chủ trương đầu tư song song với việc thực hiện nội dung điều chỉnh chủ trương dự án (nếu có)./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top