Aa

Đà Nẵng: Mời tư nhân lập phương án quy hoạch sân bay, cảng Liên Chiểu

Thứ Sáu, 30/07/2021 - 10:55

BQL Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng thông báo mời tổ chức, cá nhân tham gia đề xuất phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung TP. Đà Nẵng và các vùng lân cận.

Những phân khu được mời lập quy hoạch bao gồm các phân khu Sân bay, phân khu Cảng biển Liên Chiểu, phân khu ven Vịnh Đà Nẵng. Trong đó, lập quy hoạch các phân khu Sân bay với tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch là 1.327ha, dân số dự kiến khoảng 104.000 người. Đây được xem là khu vực có chức năng chuyên biệt, là đầu mối giao thông quan trọng của thành phố, gắn với phát triển “đô thị sân bay”.

Khu vực cảng Liên Chiểu được Đà Nẵng kêu gọi quy hoạch để phát triển
Khu vực cảng Liên Chiểu được Đà Nẵng kêu gọi quy hoạch để phát triển

Lập quy hoạch phân khu Cảng biển Liên Chiểu với tổng dân số toàn phân khu đến năm 2030 khoảng 19.000 người. Trong đó, dân số thường trú khoảng 17.000 người, dân số quy đổi khoảng 2.000 người, tổng diện tích khoảng 1.285ha. Lập quy hoạch phân khu ven Vịnh Đà Nẵng với tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch là 1.530ha, dân số dự kiến khoảng 192.000 người. Đây là Khu đô thị ven Vịnh Đà Nẵng, có phong cách sống hỗn hợp dành cho các cư dân thu nhập tầm trung, kết hợp với các hoạt động thương mại và giải trí đa dạng.

Đơn vị tham gia đề xuất phương án có thể tổ chức khảo sát, đo đạc chi tiết địa hình ở tỷ lệ lớn hơn để đề xuất phương án phù hợp với điều kiện địa hình, cảnh quan hiện trạng. Phương án quy hoạch phải gắn với các đề xuất về chính sách quản lý, tổ chức thực hiện sao cho đảm bảo khả năng phục vụ thu hút đầu tư (có tính đến chính sách ưu đãi theo quy định pháp luật).

BQL Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng (BQL) yêu cầu phương án sơ bộ lập quy hoạch phân khu phải được lập trên nền bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/5.000 - 1/10.000, cập nhật các đồ án quy hoạch xung quanh và quy hoạch chung của thành phố được duyệt. Cơ cấu sử dụng đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan phải tuân thủ theo phân khu quy hoạch tại đồ án chung của thành phố được duyệt và các quy hoạch phân khu lân cận, đảm bảo hạn chế thấp nhất việc tác động đến địa hình tự nhiên, di dời giải phóng mặt bằng dân cư hiện trạng. Trên cơ sở các nguyên tắc phù hợp với hiện trạng khu đất gồm: khu bảo tồn, khu vực chỉnh trang (tái phát triển) và khu vực phát triển.

Đà Nẵng kêu gọi tư nhân tham gia quy hoạch nhiều khu vực tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội
Đà Nẵng kêu gọi tư nhân tham gia quy hoạch nhiều khu vực tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội

Các tổ chức, cá nhân quan tâm, đóng góp tâm huyết bằng hình thức tự nguyện bỏ kinh phí nghiên cứu, đề xuất ý tưởng, phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung của thành phố. Mỗi đơn vị tham gia có thể đề xuất một hoặc nhiều phương án. Trường hợp có 1 đơn vị tham gia đề xuất ý tưởng, phương án nếu được UBND thành phố xem xét, chấp thuận thì đơn vị đó phối hợp với BQL hoàn chỉnh phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 trình thẩm định, phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Trường hợp có từ 2 đơn vị trở lên tham gia đề xuất ý tưởng, phương án thì UBND thành phố sẽ tổ chức tuyển chọn phương án tối ưu để giao đơn vị có phương án được chọn tiếp tục phối hợp với BQL hoàn chỉnh phương án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 trình thẩm định, phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Hồ sơ nộp gồm 20 bộ, thể hiện theo quy cách: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (có bảng tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất), bản đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan; thuyết minh sơ bộ về phương án quy hoạch và giải pháp hạ tầng kỹ thuật cho khu vực quy hoạch. Thời hạn cuối đăng ký đóng góp ý tưởng là ngày 5/8/2021. Thời hạn cuối để gửi hồ sơ đóng góp ý tưởng quy hoạch phân khu đến cơ quan tiếp nhận (để tổ chức xét tuyển) là ngày 15/11/2021. Sau thời gian này, các đóng góp ý tưởng sẽ được tiếp thu và nghiên cứu trong quá trình tiếp nhận ý tưởng (nếu có)./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top