Aa

Đại biểu Quốc hội: Thiếu công khai thông tin quy hoạch dẫn đến \'sốt ảo, đầu cơ, thao túng\' đất đai

Thứ Hai, 30/05/2022 - 16:19

Đại biểu Lê Thanh Hoàn (Thanh Hóa) đề nghị Quốc hội bổ sung quy định về biện pháp, chế tài xử lý cụ thể với những trường hợp chậm hoặc không công khai thông tin quy hoạch.

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Hoàn - Ảnh: Quochoi.vn

Sáng 30/5, Quốc hội thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường.

Cần quy định trách nhiệm người đứng đầu

Nêu ý kiến tại phiên thảo luận, đại biểu Lê Thanh Hoàn (Thanh Hóa) tán thành và thống nhất với những nhận định của đoàn giám sát của Quốc hội về những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế, nhưng chỉ ra một vấn đề chưa được báo cáo rõ với Quốc hội: việc công bố công khai thông tin quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Cụ thể là việc này ở một số địa phương còn chậm, chưa thường xuyên, liên tục, chưa tăng cường áp dụng công nghệ thông tin để công khai và cung cấp thông tin quy hoạch có hiệu quả.

Thực tế cho thấy việc công bố công khai thông tin quy hoạch nói chung còn rất hình thức, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất và quyền xây dựng.

Theo ông Hoàn, việc công bố, công khai thông tin quy hoạch, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân chưa thực sự được coi trọng, chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng "nhiễu loạn thông tin, sốt ảo đất đai, đầu cơ, thao túng thị trường đất đai", gây bất ổn thị trường, khiếu kiện về đất đai dẫn đến mất an ninh trật tự tại một số địa phương.

Song việc xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện công bố công khai thông tin chưa được thực hiện nghiêm túc.

Đại biểu đoàn Thanh Hóa đề nghị trong dự thảo nghị quyết giám sát của Quốc hội bổ sung quy định về biện pháp, chế tài xử lý cụ thể với những trường hợp chậm hoặc không công khai thông tin quy hoạch, bảo đảm những quy định của pháp luật về quy hoạch được thực thi nghiêm túc trên thực tế.

Đại biểu Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) cũng đề nghị quy định chặt chẽ về tiến độ từng bước, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp các ngành, quy định rõ đến từng bước quy hoạch, đảm bảo việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Thông - Ảnh: Quochoi.vn

Bức xúc quy hoạch treo

Qua thực tế giám sát, đại biểu Nguyễn Hữu Thông (Bình Thuận) đề nghị Chính phủ đánh giá cụ thể những tác động tiêu cực của các tồn tại, yếu kém trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch từ khi luật có hiệu lực đến nay, nhất là vấn đề thu hút đầu tư.

Theo ông Thông, chất lượng quy hoạch còn thấp, thiếu tính đồng bộ, nhất là việc điều chỉnh quy hoạch trong phạm vi nhỏ, quy mô nhỏ liên quan đến việc triển khai các thủ tục đầu tư.

Từ đó, ông Thông kiến nghị Quốc hội, Chính phủ phân cấp cho UBND hoặc chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định vấn đề trên sau khi thống nhất với các bộ quản lý chuyên ngành nhằm cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, kiến tạo và thu hút nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Đại biểu cũng chỉ ra việc người dân hết sức quan tâm đến vấn đề quy hoạch treo và dự án treo, kiến nghị Chính phủ ban hành các quy định cụ thể về thời gian thực hiện các quy hoạch treo, dự án treo, đồng thời có chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng quy hoạch đã đề ra.

Đại biểu Lê Văn Dũng (Quảng Nam) nhận định thời gian qua các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn còn hình thức; tính khả thi không cao; thiếu đồng bộ với quy hoạch ngành có liên quan; tính kế thừa, tính dự báo chưa cao; việc điều chỉnh quy hoạch không theo nhu cầu khách quan, chạy theo dự án, xa rời thực tiễn...

Thời gian tới ông đề nghị Chính phủ khẩn trương ban hành quy hoạch tổng thể quốc gia. Trước khi quy hoạch tổng thể quốc gia được ban hành, để hạn chế mâu thuẫn phát sinh khi các quy hoạch được lập, ông Dũng đề nghị thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top