Aa

Đại hội cổ đông VIB: Mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận và dư nợ tín dụng 30%

Thứ Tư, 24/03/2021 - 16:30

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) sáng 24/3 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng 40%, kế hoạch lợi nhuận và dư nợ tín dụng tăng xấp xỉ 30%.

Tăng trưởng tín dụng có thể đạt trên 30% trên cơ sở năng lực nội tại

Toàn bộ báo cáo và đề xuất của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và báo cáo của Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thường niên VIB năm 2021 phê duyệt. Cụ thể, VIB đặt kế hoạch tăng trưởng tổng tài sản 26%, đưa tài sản của ngân hàng lên trên 300.000 tỷ đồng. Về dư nợ tín dụng, tùy thuộc hạn mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt, ngân hàng đặt mục tiêu đưa dư nợ tín dụng lên 225.000 tỷ đồng, tương đương 31% trên cơ sở năng lực nội tại.

Huy động vốn kế hoạch của VIB đạt 235.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng của tín dụng. Trên cơ sở đa dạng hóa nguồn thu nhập từ hoạt động tín dụng và doanh thu từ phí dịch vụ, tăng cường hàm lượng công nghệ vào sản phẩm dịch vụ, VIB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 29%, lên trên 7.500 tỷ đồng.

ĐHCĐ VIB 2021 thành công
VIB đặt kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng 31% cho năm 2021

Lý giải việc cổ đông thắc mắc, ngân hàng đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng cao khi tỷ lệ cấp tín dụng NHNN cho phép hơn 8%, ông Đặng Khắc Vỹ - Chủ tịch VIB cho biết: "NHNN đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng chung là 12%, nhưng linh động để thay đổi, điều tiết theo diễn biến chung của thị trường. NHNN luôn thận trọng do đó sẽ giao chỉ tiêu tín dụng khoảng 7 - 8% lần đầu tiên cho các ngân hàng. Và còn tùy vào tốc độ tăng trưởng thực tế, chỉ tiêu này có thể điều chỉnh".

ĐHĐCĐ VIB cũng thông qua phương án tăng vốn, bao gồm tăng vốn bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu 40% và dự kiến phát hành chào bán cổ phiếu, với tỷ lệ 3%. Cổ đông được đề xuất ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chia cổ phiếu thưởng, đảm bảo hoàn thành trước 30/9. Sau khi chia cổ phiếu thưởng, VIB có kế hoạch tăng vốn bằng cách chào bán tối đa 46,59 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3%. Vốn điều lệ sau khi chào bán dự kiến đạt 15.997 tỷ đồng.

Với hai đợt chào bán và chia cổ phiếu thưởng, dự kiến vốn điều lệ VIB tăng thêm 4.903 tỷ đồng. Trong đó, 4.403 tỷ đồng sẽ dùng để tăng cường cấp tín dụng, 300 tỷ đồng đầu tư tài sản thanh khoản, còn lại đầu tư cơ sở vật chất và nâng cấp mạng lưới chi nhánh.

Bancassurance chiếm hơn 50% thu nhập phí dịch vụ

Trong năm 2021, VIB định hướng mảng dịch vụ thu phí vẫn tập trung vào 2 mảng chính Bancassurance và thẻ tín dụng. Bán lẻ chiếm 84% tổng dư nợ. Trong đó, 51% thu từ Bancassurance, retail banking chiếm khoảng 20% thu nhập, và phần còn lại thu từ phí thẻ tín dụng, phí giao dịch tài khoản. 

VIB đang dẫn đầu xu thế về số lượng thẻ cũng như phí giao dịch. Do đó, VIB cho biết sẽ theo tiến độ tập trung vào MyVIB và Credit card.

Được biết, trong năm 2020, doanh thu ngoài lãi của VIB đạt trên 2.700 tỷ đồng, chiếm 24% tổng doanh thu và tăng 41% so với năm 2019. Số dư tiền gửi không kỳ hạn tăng 30%, riêng khối ngân hàng bán lẻ có số dư CASA tăng ấn tượng 72% trong năm 2020. 

Theo báo cáo, tính đến 31/12/2020, tổng tài sản của VIB tăng trưởng đạt 245 nghìn tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 5.800 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 33% và 42% so với năm 2019. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top