Aa

Dẫn đầu tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới, kinh doanh bất động sản vẫn là kênh đầu tư hot nhất 2017

Thứ Sáu, 01/12/2017 - 16:20

Trong 11 tháng đầu năm, kinh doanh bất động sản là lĩnh vực có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng mạnh nhất với mức tăng 60,5%, đây cũng là lĩnh vực có số vốn đăng ký mới nhiều nhất đạt 314.266 tỷ đồng, chiếm 27,8% tổng vốn đăng ký mới của cả nước.

Theo số liệu vừa được Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, trong tháng 11/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 10.920 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là 109.899 tỷ đồng, giảm 2,1% về số doanh nghiệp và giảm 7,8% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 10,1 tỷ đồng, giảm 5,8% so với tháng trước. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 88.595 lao động, giảm 1,5% so với tháng trước.

Cũng theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong tháng 11, cả nước có 1.338 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 0,7% so với tháng 10/2017.

Lũy kế, trong 11 tháng năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 140.394 doanh nghiệp, trong đó có 116.045 doanh nghiệp thành lập mới và 24.349 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Trong đó, số doanh nghiệp thành lập mới vẫn tập trung chủ yếu ở những ngành nghề có tốc độ tăng trưởng cao như bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (chiếm 35,9%); công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,8%); xây dựng (chiếm 12,7%); khoa học, công nghệ, dịch vụ, tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn (chiếm 7,5%)...

Qua xem xét về số lượng và tốc độ gia tăng về số doanh nghiệp cho thấy, ngành Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có số lượng doanh nghiệp đăng ký nhiều nhất so với cả nước.

Tuy nhiên, xét về tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp của ngành nghề so với cùng kỳ năm 2016, thì ngành kinh doanh bất động sản dẫn đầu với mức tăng 60,5%.

Tình hình doanh nghiệp, vốn và lao động đăng ký thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động

Tình hình doanh nghiệp, vốn và lao động đăng ký thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động.

Không chỉ tăng mạnh về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, trong 11 tháng đầu năm, ngành kinh doanh bất động sản cũng có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 314.266 tỷ đồng, chiếm 27,8% tổng vốn đăng ký. Tiếp đến là bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 182.021 tỷ đồng, chiếm 16,1%; xây dựng có 155.292 tỷ đồng, chiếm 13,7%... 

Bất động sản cũng là lĩnh vực có vốn đăng ký bình quân trên doanh nghiệp cao nhất đạt 69,3 tỷ đồng/doanh nghiệp. Tiếp dến là sản xuất phân phối điện, nước, ga đạt 68,4 tỷ đồng/doanh nghiệp; nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt 19,1 tỷ đồng/doanh nghiệp; khai khoáng đạt 18 tỷ đồng/doanh nghiệp...

Điều này cho thấy, tính từ đầu năm đến nay ngành kinh doanh bất động sản đã có sự chuyển biến tích cực, thu hút rất lớn lượng vốn doanh nghiệp đổ vào đầu tư so với các ngành còn lại. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top