Reatimes.vn

Hơn 125 tỷ đồng đầu tư Khu dân cư trung tâm hành chính Điện Phước

Hơn 125 tỷ đồng đầu tư Khu dân cư trung tâm hành chính Điện Phước

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho Khu dân cư trung tâm hành chính Điện Phước, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn.
15:14, 06/06/2022

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận Liên danh Công ty TNHH MTV Mai Thiên Kim và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư trung tâm hành chính Điện Phước, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn.

Dự án có tổng vốn đầu tư 125,4 tỷ đồng đã bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 24 tỷ đồng. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động, khai thác vận hành đến hết quý IV/2023. Thời hạn hoạt động của dự án không quá 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất).

Khu vực này sẽ hình thành dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư trung tâm hành chính Điện Phước.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu nhà đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 3064/QĐ-UBND, cấp lần đầu ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh. Trong đó, lưu ý phải thực hiện thủ tục ký cam kết tiến độ và ký quỹ đầu tư; thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan và tổ chức triển khai thực hiện, quản lý dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Đồng thời, phối hợp với địa phương tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) của dự án, trong đó, phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, các thông số, chỉ tiêu của các quy hoạch liên quan; phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; phù hợp với các chỉ tiêu phát triển nhà ở, cơ cấu sản phẩm nhà ở, tỷ lệ, số lượng các loại nhà ở (biệt thự, liền kề, căn hộ chung cư...) và sự phù hợp của số lượng nhà ở với chỉ tiêu dân số trong đồ án quy hoạch; phù hợp với chương trình, khu vực phát triển đô thị; đảm bảo khả năng khớp nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chung, quy hoạch phân khu ngoài phạm vi dự án; đảm bảo việc dành quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư được quy định tại Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh.

Các khu đô thị phía Tây thị xã Điện Bàn được đầu tư xây dựng, qua đó cải thiện, nâng cao đời sống người dân.

Lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, bảo vệ môi trường và pháp luật khác có liên quan. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND thị xã Điện Bàn và các sở, ngành liên quan để được giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

UBND tỉnh Quảng Nam giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục Thuế tỉnh; UBND thị xã Điện Bàn và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP