Aa

Quảng Nam: Công nhận nhà đầu tư Khu dân cư trung tâm hành chính Điện Phước

Thứ Tư, 26/01/2022 - 10:15

UBND tỉnh Quảng Nam quyết định công nhận nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm đăng ký thực hiện dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư trung tâm hành chính Điện Phước.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định công nhận Liên danh Công ty TNHH Một thành viên Mai Thiên Kim và Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng 501 là nhà đầu tư duy nhất đăng ký và đáp ứng sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư trung tâm hành chính Điện Phước (xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn).

Để công nhận nhà đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam căn cứ: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất; căn cứ Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; căn cứ Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; căn cứ Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 3064/QĐ-UBND, cấp lần đầu ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư trung tâm hành chính Điện Phước, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn.

Khu vực thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư trung tâm hành chính Điện Phước.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng căn cứ theo Quyết định số 250/QĐ-SKHĐT ngày 02/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm công bố lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư trung tâm hành chính Điện Phước, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn; Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 27/BC-SKHĐT ngày 17/01/2022.

Trên cơ sở như vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang đã ký quyết định công nhận Liên danh Công ty TNHH Một thành viên Mai Thiên Kim và Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng 501 là nhà đầu tư duy nhất đăng ký và đáp ứng sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư trung tâm hành chính Điện Phước (xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn).

UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ; đồng thời, thông báo, hướng dẫn Liên danh Công ty TNHH Một thành viên Mai Thiên Kim và Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng 501 nộp hồ sơ trình chấp thuận nhà đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.

UBND thị xã Điện Bàn nói gì về dự án?

Trao đổi với Reatimes, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết theo Kế hoạch 241 của Thủ tướng Chính phủ về phân loại đô thị Quốc gia thì Điện Bàn xác định trở thành đô thị loại III vào năm 2025. “Để thực hiện, hiện nay Điện Bàn đang điều chỉnh quy hoạch chung đô thị đến năm 2030 và 2045. Việc điều chỉnh này đã được Bộ Xây dựng góp ý, đang chờ phê duyệt”, ông Nguyễn Xuân Hà nói thêm.

UBND tỉnh Quảng Nam công nhận nhà đầu tư có năng lực để xây dựng khu dân cư đô thị tại các xã phía Tây của thị xã Điện Bàn.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Hà, việc mở rộng không gian đô thị, hoàn thiện kết cấu hạ tầng được tập trung trong giai đoạn tới. “Trong đó, việc đề xuất đầu tư các khu dân cư đô thị tại các xã phía Tây của thị xã Điện Bàn nhằm đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá, đồng thời tăng khả năng kết nối vùng, từng bước xây dựng đô thị hoàn chỉnh theo định hướng quy hoạch”, ông Nguyễn Xuân Hà, nhấn mạnh.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định “Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư trung tâm hành chính Điện Phước” với mục tiêu đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu dân cư và xây dựng nhà đảm bảo kết nối hạ tầng khu vực theo quy hoạch chi tiết (1/500) được phê duyệt, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, thiết kế đô thị (nếu có), thiết kế nhà ở.

Theo tìm hiểu của Reatimes, tổng mức đầu tư sơ bộ dự kiến để nhà đầu tư xem xét khả năng đảm bảo năng lực tài chính tham gia đấu thầu, làm cơ sở đánh giá sơ bộ năng lực tài chính, kinh nghiệm của nhà đầu tư cho dự án này được tính sơ bộ khoảng 125,4 tỷ đồng, trong đó đã bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 24 tỷ đồng.

Dự án Khu dân cư trung tâm hành chính Điện Phước có phạm vi sử dụng đất khoảng 13,78ha. Cụ thể, ranh giới dự án phía Đông giáp sông Bình Long; phía Nam giáp đường ĐT609; phía Tây giáp khu dân cư; phía Bắc giáp đất lúa. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ năm 2021 - 2023 và được xác định chi tiết sau khi nhà đầu tư được lựa chọn. Thời hạn hoạt động của dự án là không quá 50 năm, được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Khi triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư phải tuân thủ đồ án điều chỉnh Quy hoạch nông thôn mới xã Điện Phước, Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn; thực hiện ký cam kết tiến độ và ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án; tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng… trình cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành thẩm định, phê duyệt.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu quy hoạch cụ thể về quy định quản lý, cơ cấu sử dụng đất phải được xác định trong bước lập, trình thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được duyệt. Trong đó, phải quy định cụ thể các lô đất có mặt tiền tiếp giáp dọc tuyến đường trục chính, trục cảnh quan bắt buộc phải đầu tư xây dựng nhà ở đảm bảo không dưới 20% tổng diện tích đất ở khai thác trong dự án, quỹ đất 3% để bàn giao lại cho địa phương để phục vụ công tác tái định cư các dự án khác trên địa bàn.

Ngoài ra, cơ cấu sản phẩm nhà ở như: Nhà ở riêng lẻ; nhà ở chung cư (nếu có); nhà ở phân lô tái định cư, nhà đầu tư xây dựng nhà ở trên các lô đất có mặt tiền tiếp giáp dọc tuyến đường trục chính, trục cảnh quan và đảm bảo tỷ lệ không dưới 20% tổng diện tích đất ở khai thác trong dự án theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt…

Việc đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đầu tư xây dựng nhà ở trên các tuyến đường trục chính, trục cảnh quan được quy định trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà đầu tư chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở, ngoài khu vực bắt buộc xây dựng nhà ở trong dự án, sau khi đã được Sở Xây dựng thông báo bằng văn bản về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật đạt yêu cầu, được cơ quan chức năng xác nhận đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng theo quy định…/.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top