Reatimes.vn

Đề nghị rút kinh nghiệm tại dự án nghìn tỷ có sai sót

Dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam:

Đề nghị rút kinh nghiệm tại dự án nghìn tỷ có sai sót

Kiểm toán Nhà nước đề nghị đơn vị có liên quan rút kinh nghiệm đối với sai sót tồn tại trong việc thẩm định công tác thiết kế, dự toán dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam.
06:30, 05/03/2021

Được biết, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trong tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

UBND các huyện Yên Mô, Hoa Lư, TP. Tam Điệp của tỉnh Ninh Bình và các huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Triệu Sơn, Nông Cống và TP. Thanh Hóa của tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư các tiểu dự án đền bù giải phóng mặt bằng. Đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Thăng Long. Dự án có tổng mức đầu tư gần 13.000 tỷ đồng.

Với dự án thành phần này, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ rõ một số thiếu sót, tồn tại như: Một số dự toán phần xây dựng công trình vẫn còn hiện tượng áp sai, áp chưa phù hợp mã định mức, khối lượng thiết kế dự toán chưa chính xác, tính chưa đúng chi phí trong cơ cấu xây dựng… 

Huy động máy móc triển khai thi công đoạn tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45. 
Huy động máy móc triển khai thi công đoạn tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45. 

Từ kết quả kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị, đại diện chủ đầu tư (Ban quản lý dự án Thăng Long) điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính của dự án theo kết quả kiểm toán của kiểm toán Nhà nước. Xử lý tài chính theo kết quả kiểm toán số tiền hơn 3 tỷ đồng, gồm giảm trừ thanh toán hơn 314 triệu đồng, giảm giá trị hợp đồng còn lại hơn 2,7 tỷ đồng. Xử lý khác với số tiền hơn 77 tỷ đồng, gồm giảm dự toán phần xây dựng hơn 27 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác hơn 49 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, kiểm toán kiến nghị rút kinh nghiệm trong việc lập, phê duyệt thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầutư; xác nhận nghệm thu chi phí tư vấn thiết kế kỹ thuật đối với gói thầu số 4, 5 và gói thầu số 8 còn để xảy ra những tồn tại, hạn chế…

Đối với chủ đầu tư công tác giải phóng mặt bằng, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị UBND các huyện, TP. Hoa Lư, Tam Điệp, Yên Mô của tỉnh Ninh Bình; Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, Đông Sơn, Triệu Sơn của tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán dự án theo ý kiến kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Xử lý về tài chính theo kết luận kiểm toán gần 400 triệu đồng, gồm giải trừ thanh toán hơn 276 triệu đồng, giảm giá trị hợp đồng còn lại hơn 115 triệu đồng; Xử lý khác với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Chỉ đạo các hội đồng hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng và các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát quy trình lập phương án hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

Về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, trong công tác lập, phê duyệt thiết kế, dự toán; công tác lựa chọn nhà thầu; quản lý chất lượng công trình; quản lý chi phí đầu tư như đã kết luận. Ý kiến tư vấn về các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công..

Đối với Chủ đầu tư - Bộ Giao thông vận tải: Chỉ đạo Ban quản lý dự án Thăng Long thực hiện nghiêm túc, kịp thời kiến nghị của kiểm toán nhà nước. Chỉ đạo Cục quản lý xây dựng rút kinh nghiệm đối với sai sót tồn tại trong việc thẩm định công tác thiết kế, dự toán.

Đối với UBND các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình: Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng sạch để phục vụ thi công công trình, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại báo cáo kiểm toán và thông báo kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán chi tiết…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP