Aa

Đến 2030, Quảng Nam sẽ xây khoảng 19.600 căn nhà ở xã hội

Thứ Tư, 15/11/2023 - 16:06

Theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030", tỉnh Quảng Nam đặt chỉ tiêu xây dựng khoảng 19.600 căn nhà ở xã hội.

Ngày 15/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam công bố Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh.

Nhà ở xã hội đang xây dựng dở dang ở TX. Điện Bàn

Theo đó, thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030", tỉnh Quảng Nam đặt chỉ tiêu phát triển, đầu tư xây dựng khoảng 19.600 căn nhà ở xã hội, nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Quảng Nam sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quỹ đất đã được bố trí để phát triển, đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn; đáp ứng cơ bản đủ nhu cầu ở cho đối tượng nhà ở xã hội; đảm bảo đồng bộ với hệ thống hạ tầng đô thị, nông thôn; phù hợp với điều kiện tự nhiên và thích ứng biến đổi khí hậu.

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chặt chẽ năng lực của chủ đầu tư thực hiện dự án phát triển, đầu tư nhà ở xã hội, đảm bảo đủ điều kiện chủ đầu tư theo quy định của pháp luật; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư dự án.

Triển khai thực hiện tốt Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở được duyệt; nhằm quản lý, thúc đẩy phát triển, đầu tư xây dựng, khai thác nhà ở xã hội, điều tiết cân đối cung - cầu nhà ở xã hội hiệu quả; nhằm đạt mục tiêu Kế hoạch đề ra; khuyến khích phát triển phân khúc nhà ở thương mại bình dân và nhà ở bình dân cho thuê để tăng cung - cầu nhà ở cho các đối tượng thu nhập trung bình thấp khác.

Bố trí hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thực hiện các Đề án của Chính phủ để phát triển nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách, bao gồm đối tượng chính sách về nhà ở xã hội; huy động nguồn vốn xã hội hóa khác để phát triển nhà ở xã hội; triển khai Chương trình cho vay ưu đãi đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ và gói hỗ trợ khách hàng cá nhân vay mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quy trình đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo hướng chuẩn hóa và rút ngắn thủ tục, thời gian thực hiện; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về nhà ở và thị trường bất động sản; pháp luật về đầu tư, xây dựng. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án phát triển nhà ở (bao gồm dự án nhà ở xã hội) trên địa bàn tỉnh.

Song song đó, khuyến khích các thành phần kinh tế, nhà đầu tư kinh doanh bất động sản; ngoài việc phát triển, đầu tư các dự án khu đô thị, khu nhà ở, cần quan tâm đến việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội dành cho các đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Tham gia điều chỉnh, bổ sung các chính sách thuế liên quan đến nhà ở xã hội tại địa phương, phù hợp với quy định để tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư tham gia đầu tư, tạo nguồn cung nhà ở xã hội.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top