Aa

Đoàn giám sát Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Thứ Bảy, 25/11/2023 - 13:42

Trao đổi tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đánh giá cao kết quả của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được trong thời gian qua.

Ngày 24/11, Đoàn giám sát 167 - Ban Kinh tế Trung ương do ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Kinh tế vùng và địa phương (Ban Kinh tế Trung ương) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đoàn giám sát Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Báo cáo tóm tắt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 54, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp.

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch đạt nhiều kết quả; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2023 giảm còn 2,79%. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững…

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng kinh tế vẫn giữ được mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2023 đạt 5,72%/năm, ở mức khá so với các tỉnh/thành trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 2.700 USD, gấp 1,34 lần so với năm 2019.

Thu ngân sách ổn định, tăng trưởng bình quân 16%/năm. Cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện; hệ thống đô thị phát triển nhanh; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ có nhiều chuyển biến; từng bước phát huy được vị thế của trung tâm văn hóa - du lịch, khoa học- công nghệ, y tế, giáo dục - đào tạo lớn của cả nước.

Trao đổi tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đánh giá cao kết quả của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được trong thời gian qua. Để làm rõ hơn các kết quả đã đạt được, các thành viên cũng trao đổi các kinh nghiệm thực tế cũng như chỉ ra tồn tại, hạn chế trong 3 năm thực hiện Nghị quyết 54. Từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị để thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Việc giám sát nhằm nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm, các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hành động từ khi ban hành Nghị quyết 54 đến nay. Đây cũng là dịp để tỉnh rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ đặc biệt là các khó khăn vướng mắc qua thời gian thực hiện Nghị quyết 54. Trên cơ sở đó, đoàn giám sát báo cáo Bộ Chính trị, các bộ, ban, ngành để tập trung tháo gỡ khó khăn, thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết 54.

Kết luận tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Kinh tế vùng và địa phương (Ban Kinh tế Trung ương), ông Phạm Hồng Hải ghi nhận, đánh giá cao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã chủ động, tích cực chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Sau 3 năm thực hiện, Nghị quyết 54 đã mạng lại nhiều kết quả, tác động tích cực đến kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ông Phạm Hồng Hải cũng đề nghị Thừa Thiên Huế cần nỗ lực hơn nữa, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để triển khai thực hiện Nghị quết 54 của Bộ Chính trị, nhất là quyết tâm của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Đồng thời yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện báo cáo, bổ sung các tài liệu liên quan đến đoàn công tác... 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top