Aa

Doanh nghiệp tăng vốn, thành lập mới "bơm" thêm cho nền kinh tế hơn 3.300 tỷ

Thứ Tư, 30/10/2019 - 16:30

Tổng số vốn đăng ký của 114,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký tăng thêm của 33,1 nghìn doanh nghiệp đã bổ sung thêm 3.327 nghìn tỷ đồng vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2019.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2019 của Tổng Cục thống kê, trong tháng 10/2019, cả nước có 12.182 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 143,6 nghìn tỷ đồng, tăng 3,4% về số doanh nghiệp, tăng 2,5% về vốn đăng ký so với tháng 9/2019. 

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 11,8 tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng, cả nước có 7.247 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, gấp 3 lần tháng trước và tăng 109,9% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, có 2.086 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng tương ứng 37,1% và tăng 9,2% so với tháng trước và cùng kỳ năm trước; 5.012 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 84,5% và tăng 97,9%; 1.410 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 7,3% và giảm 20,4%.

Tính chung 10 tháng năm 2019, cả nước có 114,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.434,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,4% về số doanh nghiệp, tăng 28,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. 

Nếu tính cả 1.893,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 33,1 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2019 là 3.327,8 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 34,9 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2018, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng 2019 lên 149,3 nghìn doanh nghiệp.

Như vậy, trung bình mỗi tháng có hơn 14,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, trong 10 tháng năm nay có 1,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 1,5% tổng số doanh nghiệp thành lập mới; có 30,7 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 26,8%; có 82 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, chiếm 71,7%.

Trong đó, đa số các lĩnh vực hoạt động có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước: Có 14,45 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,6% tổng số doanh nghiệp thành lập mới); 14,41 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 12,6%); 9,6 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 8,4%); gần 6,8 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,9%),...

Có 4 lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm trước: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 37,4 nghìn doanh nghiệp (chiếm 32,7% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), giảm 1,8%; dịch vụ lưu trú và ăn uống có 5,5 nghìn doanh nghiệp (chiếm 4,8%), giảm 3,8%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 1,2 nghìn doanh nghiệp (chiếm 1,1%), giảm 21,2%; nghệ thuật vui chơi và giải trí có 1,1 nghìn doanh nghiệp (chiếm 1%), giảm 0,3%.

Cũng trong 10 tháng năm nay, tất cả các vùng kinh tế đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước: Vùng Đồng bằng sông Hồng có 34,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 6,5%; Trung du và miền núi phía Bắc 4,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 1,1%; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 16 nghìn doanh nghiệp, tăng 4%; Tây Nguyên 2,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 11,4%; Đông Nam Bộ 48,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 3,6%; Đồng bằng sông Cửu Long 7,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 1%.

Ảnh minh họa.

Song song với các doanh nghiệp thành lập mới thì số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 10 tháng cũng gia tăng, với 26,3 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo lĩnh vực hoạt động, có 10,2 nghìn doanh nghiệp ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (chiếm 38,7%), tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước; có 3,8 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 14,3%), tăng 3,5%; 3,4 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,8%), tăng 10,1%; có 1,6 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 6,1%), tăng 13,1%; có gần 1,6 nghìn doanh nghiệp vận tải, kho bãi (chiếm 6%),...

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 10 tháng năm 2019 là 13,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 12,2 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, giảm 0,1%.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 5,5 nghìn doanh nghiệp (chiếm 40,4%), tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo có 1,5 nghìn doanh nghiệp (chiếm 10,9%), giảm 21%; xây dựng có 1,3 nghìn doanh nghiệp (chiếm 9,6%), giảm 17%.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top