Aa

Dự án bất động sản cần điều kiện gì để được gia hạn tiền thuê đất?

Thứ Ba, 14/04/2020 - 06:30

Không phải dự án bất động sản nào cũng đủ điều kiện được gia hạn tiền thuê đất theo Nghị định 41. Để được gia hạn tiền thuế đất, các dự án phải đảm bảo một số điều kiện nhất định.

Ngày 8/4/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Nghị định quy định áp dụng gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, xây dựng và hàng loạt đối tượng.

Thời gian gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất với các cá nhân, doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ là 5 tháng.

Câu hỏi đặt ra là dự án bất động sản cần có điều kiện như thế nào để được gia hạn tiền thuê đất? Thủ tục gia hạn ra sao?

Trước hết, về các dự án đủ điều kiện được gia hạn tiền thuê đất, Luật sư Trần Đức Phượng, Đoàn luật sư TP.HCM cho biết: "Chỉ có các dự án đang vướng mà đất có nguồn gốc nhà nước, như đất doanh nghiệp Nhà nước đang quản lý và chờ thực hiện xong pháp lý dự án, thủ tục giao đất ở vẫn là đất thuê trực tiếp Nhà nước là đối tượng được hưởng việc gia hạn nộp tiền thuê đất này". 

Ngoài ra, các dự án du lịch nộp tiền thuê đất hàng năm, đất dự án thương mại (trụ sở công ty, văn phòng) nếu vẫn đóng tiền hàng năm thì được hưởng ưu đãi theo Nghị định 41. Nhưng, theo Luật sư Phượng thì số này rất ít, vì phải có hợp đồng thuê trực tiếp với Nhà nước nên chỉ có đất nguồn gốc công sản hoặc đất doanh nghiệp Nhà nước.

Dự án bất động sản nào sẽ được gia hạn tiền thuê đất theo Nghị định 41?

Các dự án không đủ điều kiện được xét duyệt theo Nghị định 41 có thể kể tới:

Thứ nhất, các dự án du lịch nộp tiền sử dụng đất 1 lần, không tính tiền thuê theo kỳ, dự án bán căn hộ du lịch, các dự án nhà ở thuộc diện đất ở là đất được giao (đấu giá, hoặc giao đất không qua đấu giá) không phải là đất thuê nên không thuộc đối tượng được gia hạn theo Nghị định 41.

Thứ hai là các dự án tự bồi thường (bồi thường cho dân trước khi có quyết định phê duyệt dự án) qua hình thức nhờ cá nhân nhận chuyển nhượng cũng không phải là đối tượng được quy định vì không phải do công ty đứng tên, không trực tiếp thuê đất từ Nhà nước.

Nghị định 41 được ban hành đã tạo động lực cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức với kỳ vọng sẽ tháo gỡ bớt phần nào những khó khăn mà dịch bệnh Covid-19 gây ra, tạo cơ sở cho doanh nghiệp bứt phá sau khi dịch bệnh qua đi.

Có 5 đối tượng được được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất theo Nghị định 41, bao gồm: 

Nhóm thứ nhất là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục;...

Thứ hai là hoạt động kinh doanh bất động sản; vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú ăn uống; giáo dục đào tạo; Y tế; Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm...

Thứ ba là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Nhóm thứ tư là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ năm là nhóm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, sẽ có khoảng 98% doanh nghiệp của cả nước được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất trong 5 tháng. Tổng số tiền được gia hạn ước khoảng 180.000 tỷ đồng.

Về trình tự, thủ tục gia hạn, Nghị định quy định, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn cần gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định tại nghị định theo mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2020, nếu nộp sau ngày này sẽ không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top