Aa

Dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định 82 tác động ra sao đến tỷ suất lợi nhuận KCN?

Thứ Sáu, 18/06/2021 - 09:30

Theo SSI Research, tỷ suất lợi nhuận của các khu công nghiệp sẽ thay đổi khi dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định 82 về điều chỉnh một số quy định cho khu công nghiệp và cụm kinh tế.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định 82/2018/NĐ-CP điều chỉnh một số quy định cho khu công nghiệp (KCN) và cụm kinh tế. Theo đó, một số quy định được đề xuất như sau.

Thứ nhất, về phân cấp thẩm quyền, dự thảo Nghị định cho phép phân cấp phê duyệt thành lập các KCN mới, điều chỉnh và mở rộng các KCN theo 1 trong 2 phương án cụ thể bao gồm: Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; hoặc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Theo Nghị định 82/2018/NĐ-CP, tất cả các quyết định này đều phải được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, về việc xét duyệt các khu công nghiệp mới, điều chỉnh và mở rộng khu công nghiệp, theo dự thảo Nghị định, tổng diện tích đất của các KCN tối thiểu là 75ha; KCN phải có tối thiểu 5% tổng diện tích đất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là một quy định mới so với quy định trước đây.

bat dong san cong nghiep
Ảnh minh hoạ: Internet

Quy định về chủ đầu tư KCN không được phép đầu tư mở rộng nếu tỷ lệ lấp đầy KCN hiện tại dưới 60% sẽ không được áp dụng trong các trường hợp sau: Tổng diện tích đất của các KCN trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố dưới 1.000ha; KCN trước đó đã có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng bị chấm dứt hoạt động và giao cho nhà đầu tư mới; KCN sinh thái, KCN sản xuất hỗ trợ và chuyên sâu; và chủ đầu tư KCN cam kết dành ít nhất 30% tổng diện tích đất cho các dự án đầu tư công nghệ cao, dự án công nghiệp hỗ trợ, dự án đổi mới và các dự án ưu tiên.

Nhận định về tác động của Nghị định mới đối với khu công nghiệp, SSI Research tin rằng, dự thảo Nghị định mới sẽ hợp lý hóa quy trình xin cấp phép KCN mới và KCN mở rộng. Ngoài ra, ưu đãi sẽ dành cho các KCN sinh thái, dự án công nghệ cao, dự án công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Những chủ đầu tư KCN có tỷ lệ lấp đầy các KCN thấp hơn 60%, như SZC (tỷ lệ lấp đầy khoảng 40%) sẽ có thể xin phép phát triển KCN mở rộng bằng cách thu hút khách thuê trong các lĩnh vực ưu tiên.

Tuy nhiên, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các KCN mới tăng lên (năm 2021, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng khoảng 10 - 50% so với năm 2019), do đó tỷ suất lợi nhuận của các KCN mới sẽ thấp hơn các KCN hiện hữu.

SSI Research cũng đưa ra nhận định, KCN hiện tại có đất cho thuê như KBC, IDC, SZC, ITA, SIP vẫn có thể duy trì tỷ suất lợi nhuận cao hơn đối với hoạt động cho thuê đất.

Trong khi đó, NTU3 và Cây Trường là một trong số các KCN mới sẽ đi vào hoạt động trong nửa cuối năm 2021, đây sẽ là động lực chính cho NTC (Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên) và BCM (Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp)./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top