Reatimes.vn

Dừng tất cả các công trình xây dựng tại Hà Nội 15 ngày để phòng, chống dịch Covid-19

Dừng tất cả các công trình xây dựng tại Hà Nội 15 ngày để phòng, chống dịch Covid-19

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng dừng mọi hoạt động xây dựng tại tất cả các công trình trong vòng 15 ngày để phòng, chống dịch Covid-19.
09:46, 25/07/2021

Theo đó, ngay sau khi TP. Hà Nội áp dụng giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19, Sở Xây dựng Hà Nội đã ra Văn bản số 6314/SXD-TTr về việc triển khai thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân dừng hoạt động xây dựng trong thời gian giãn cách
Dừng tất cả các công trình xây dựng dân dụng tại Hà Nội 15 ngày để phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: Tuổi trẻ Thủ đô)

Đối với các công trình trọng điểm cấp bách, chủ đầu tư có văn bản đề nghị, cam kết gửi UBND quận, huyện, thị xã sở tại, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố xem xét cho phép hoạt động. Công trình thuộc diện trọng điểm cấp bách chỉ được hoạt động sau khi được UBND thành phố cho phép. Trong quá trình hoạt động phải đáp ứng yêu cầu an toàn phòng, chống dịch; chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục của UBND cấp huyện, cấp xã trong việc phòng, chống dịch khi hoạt động.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng quản lý, giám sát chặt chẽ người lao động tại công trường nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội; bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ, an ninh trật tự tại công trường xây dựng; chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo nội dung Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Sở Xây dựng đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Y tế, UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra việc dừng thi công xây dựng tại tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn, phạm vi quản lý; xử lý nghiêm theo các quy định hiện hành của pháp luật đối với các chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng không nghiêm túc chấp hành.

Lập danh sách các công trình trọng điểm cấp bách, báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 26/7/2021 để tổng hợp, kiến nghị UBND thành phố xem xét cho phép hoạt động; kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch một cách thường xuyên, liên tục đối với các công trình trọng điểm cấp bách được phép hoạt động.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP