Aa

Giải ngân vốn đầu tư công 02 tháng kế hoạch năm 2024 ước đạt 8,7%

Thứ Bảy, 02/03/2024 - 06:00

Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ ước giải ngân vốn đầu tư công 02 tháng kế hoạch năm 2024 đạt 8,7% tổng kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thì tỷ lệ giải ngân đạt 9,13%, tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 2060/BTC-ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN tháng 01, ước thực hiện 02 tháng kế hoạch năm 2024.

Báo cáo nêu rõ về giải ngân vốn kế hoạch năm 2024. Theo đó, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/01/2024 là 31.524,5 tỷ đồng/tổng kế hoạch là 689.775,9 tỷ đồng, đạt 4,57% kế hoạch.

Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 29/02/2024 là 59.998,1 tỷ đồng, đạt 8,7% tổng kế hoạch (đạt 9,13% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao) (cùng kỳ năm 2023 đạt tổng 6,55% kế hoạch và đạt 6,97% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Tỷ lệ giải ngân tăng so với cùng kỳ năm 2023

Nhận xét về tình hình giải ngân kế hoạch vốn, Bộ Tài chính cho biết, tỷ lệ ước giải ngân 02 tháng kế hoạch năm 2024 đạt 8,7% tổng kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thì tỷ lệ giải ngân đạt 9,13%, tăng so với cùng kỳ năm 2023 (6,55% tổng kế hoạch và 6,97% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Có 04/44 Bộ, cơ quan trung ương và 38/63 địa phương có tỷ lệ ước giải ngân đạt trên mức bình quân chung của cả nước. Một số Bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt gồm: Đài truyền hình Việt Nam (34,92%), Bộ Xây dựng (32%), Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (27,83%), Hậu Giang (30,15%), Tiền Giang (27,62%), Vĩnh Phúc (21,49%), Tuyên Quang (21,26%), Hòa Bình (20,95%).

Có 32 Bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân là 0%, có 06 địa phương tỷ lệ giải ngân thấp, dưới 5%.

Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm: Đến hết ngày 31/01/2024, tổng số vốn giải ngân của 09 dự án quan trọng quốc gia ngành giao thông vận tải là 4.463,21 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 6,63% kế hoạch năm 2024 được giao (67.365,78 tỷ đồng), trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 4.230,67 tỷ đồng, đạt 6,82%; vốn ngân sách địa phương là 232,54 đạt 4,35%.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục triển khai ngay các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 14/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; đôn đốc tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu theo Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm thủ tục chuyển nguồn các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sang năm 2024, làm căn cứ tiếp tục giải ngân.

Khẩn trương rà soát các dự án đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công sang năm 2024 theo quy định tại Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 06/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top