Aa

Giảm loạt lãi suất cho vay mua, thuê, xây dựng nhà ở xã hội

Chủ Nhật, 27/12/2020 - 16:00

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các Quyết định quy định mức lãi suất cho vay ưu đãi mới khi vay mua, thuê, xây dựng nhà ở xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021.

Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 2195/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của NHNN.

Cụ thể, theo quy định mới, mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán là 4,8%/năm. Mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê là 4,3%/năm.

Quyết định mới ban hành có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021 và thay thế Quyết định số 2530a/QĐ-NHNN ngày 9/12/2015 của Thống đốc NHNN.

Quyết định 2530a trước đó quy định, mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán là 5%/năm và mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê là 4,5%/năm. Vậy là so với quy định cũ, mức lãi suất cho vay mới đã giảm 0,2 điểm %.

Ảnh minh họa: Internet

Song song đó, Thống đốc NHNN cũng mới ban hành Quyết định số 2196/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng trong năm 2021 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN.

Theo đó, mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2021 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà theo quy định tại các Thông tư trên là 4,8%/năm.

Quyết định 2196 cũng có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 và thay thế cho Quyết định số 2734/QĐ-NHNN ngày 31/12/2019 của Thống đốc NHNN.

Trước đó, Quyết định số 2734 quy định mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2020 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà là 5,0%/năm. Tương tự như quy định về mức lãi suất cho vay đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nêu trên, mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà của năm 2021 cũng giảm 0,2 điểm % so với quy định cũ trong năm 2020./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top