Reatimes.vn

Giữ nguyên giá đất đối với các phường thành lập mới, sáp nhập vào TP. Huế

Giữ nguyên giá đất đối với các phường thành lập mới, sáp nhập vào TP. Huế

HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thống nhất việc giữ nguyên giá đất đối với các phường thành lập mới, các phường, xã được sáp nhập vào TP. Huế.
09:20, 19/07/2021

Theo đó, giữ nguyên giá đất tại phường vừa được thành lập mới, sáp nhập vào TP. Huế, gồm các phường Gia Hội (áp dụng giá đất từ phường Phú Cát và phường Phú Hiệp); phường Thuận Lộc (bao gồm giá đất phường Phú Bình; Đông Ba (áp dụng giá đất từ phường Phú Hòa và phường Thuận Thành); phường Tây Lộc (bao gồm một phần giá đất từ phường Phú Thuận); phường Thuận Hòa (bao gồm một phần giá đất từ phường Phú Thuận); phường Hương Vinh (áp dụng giá đất xã Hương Vinh thuộc thị xã Hương Trà trước đây); phường Thủy Vân (áp dụng giá đất xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy trước đây); phường Phú Thượng (áp dụng giá đất xã Phú Thượng, huyện Phú Vang trước đây); phường Thuận An (áp dụng giá đất thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang trước đây).

Giá đất tại phường Phú Thượng sau khi sáp nhập vào TP. Huế vẫn áp dụng giữ nguyên trong giai đoạn 2020 - 2024 nên không gây “xáo trộn” đến các dự án bất động sản (Ảnh: Đình Toàn)

Ngoài ra, các xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy trước đây); xã Hương Thọ, Hương Phong, Hải Dương (thị xã Hương Trà trước đây); các xã Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh (huyện Phú  Vang trước đây) và các phường: Hương Hồ, Hương An (thị xã Hương Trà) được điều chỉnh địa giới hành chính từ thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và huyện Phú Vang vào TP. Huế: giữ nguyên giá đất như đã quy định tại Bảng giá đất hiện hành của tỉnh áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024).

Trước đó, nhằm triển khai Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát, thực hiện các nội dung liên quan đến đất đai, quy hoạch xây dựng, thủ tục hành chính... nhằm đảm bảo ổn định đời sống người dân, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn trong quá trình sắp xếp lại địa giới hành chính. Liên quan đến các nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024). Theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, UBND TP. Huế khảo sát giá đất thị trường tại các khu vực các phường thành lập mới, các phường xã sáp nhập vào TP. Huế, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất đảm bảo quy định.

Phường Thuận An sáp nhập vào TP. Huế vẫn được áp dụng giá đất thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang trước đây giai đoạn 2020 - 2024 (Ảnh: Đình Toàn)

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, để đảm bảo tính liên tục trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14, không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các cá nhân, tổ chức trong phạm vi địa giới hành chính được điều chỉnh trong thời gian chờ điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét thống nhất giữ nguyên giá đất đối với các phường thành lập mới, các phường xã sáp nhập vào TP. Huế như đã quy định tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế như nêu trên.

Phường Gia Hội được thành lập mới thuộc TP. Huế vẫn được áp dụng giữ nguyên gía đất (Ảnh: Đình Toàn)

Như Reatimes đã thông tin, Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc TP. Huế có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021. Theo đó sắp xếp 9 phường thuộc TP. Huế; điều chỉnh địa giới hành chính của thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện Phú Vang và TP. Huế; điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Thủy Vân và xã Thủy Bằng thuộc thị xã Hương Thủy vào TP. Huế; điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô của phường: Hương Hồ, phường Hương An, xã Hương Thọ, xã Hương Phong, xã Hương Vinh và xã Hải Dương thuộc thị xã Hương Trà vào TP. Huế; điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 20.850 của xã Phú Thượng, xã Phú Dương, xã Phú Mậu, xã Phú Thanh và thị trấn Thuận An thuộc huyện Phú Vang vào TP. Huế. Thành lập 4 phường thuộc TP. Huế, gồm phường Hương Vinh, phường Thủy Vân, phường Phú Thượng, phường Thuận An.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và sắp xếp, thành lập các phường, TP. Huế có 265,99km2 diện tích tự nhiên (gấp 4 lần diện tích trước điều chỉnh) và quy mô dân số 652.572 người; TP. Huế có 36 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 29 phường và 7 xã.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP