Aa

Hà Nội: Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Trạm biến áp 220kV Ứng Hòa và đấu nối

Thứ Ba, 05/12/2023 - 07:13

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6170/QĐ-UBND (ngày 2/12/2023) chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Trạm biến áp 220kV Ứng Hòa và đấu nối.

Nhà đầu tư được UBND thành phố Hà Nội lựa chọn là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, có trụ sở số 18 Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Mục tiêu dự án nhằm tăng cường khả năng đáp ứng yêu cầu phụ tải vùng IV nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung. Hỗ trợ, giảm tải cho TBA 220kV Thường Tín và một số TBA 220kV lân cận như: Hà Đông, Phủ Lý. Tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia. Tăng cường độ ổn định cung cấp điện, giảm tổn thất công suất, tổn thất điện năng trong hệ thống, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Phối cảnh Trạm biến áp 220kV Ứng Hòa và đường dây đấu nối. Nguồn ảnh: PECC1

Dự án có quy mô công suất thiết kế là 750MVA (gồm 03 MBA 220/110/22 kV-250 MVA). Quy mô xây dựng sẽ triển khai một số hạng mục công trình chính có công năng sử dụng cho TBA 220kV Ứng Hòa. Phần đường dây đấu nối sẽ xây dựng mới đoạn đường dây 220kV, gồm 4 mạch (giai đoạn này treo trước 02 mạch), dài khoảng 0,508 km đấu nối chuyển tiếp trên 01 mạch Đường dây 220kV Hà Đông – Phủ Lý (hiện hữu).

Vốn đầu tư của dự án khoảng 483,65 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Tiến độ thực hiện dự án đến quý 11/2026.

Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nhà đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ dự án đầu tư đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, quy hoạch, điện lực, bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan đến dự án, các quy định của Thành phố. Chỉ được triển khai dự án sau khi đã hoàn thành các thủ tục về đất đai, môi trường, giao thông, quy hoạch và xây dựng theo quy định hiện hành. Thực hiện đầu tư xây dựng công trình phù hợp với quy hoạch, phương án kiến trúc và nội dung dự án đầu tư đã được chấp thuận, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trong thiết kế và thi công công trình sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm đất, thân thiện với môi trường...

Thực hiện các biện pháp thi công phù hợp, đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề và các công trình có khả năng bị ảnh hưởng khác. Chịu trách nhiệm khi có sự cố xảy ra trong quá trình thi công theo quy định.  Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác với Nhà nước và Thành phố theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đảm bảo nguồn tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo đúng tiến độ được chấp thuận. Xây dựng kế hoạch huy động vốn phù hợp với tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định và nội dung đã cam kết. Nghiêm cấm việc huy động vốn để triển khai dự án đầu tư không đúng quy định của pháp luật dưới mọi hình thức.

Phối cảnh Trạm biến áp 220kV Ứng Hòa và đường dây đấu nối. Nguồn ảnh: PECC1

Thực hiện và tiếp thu đầy đủ các lưu ý, góp ý của các sở, ngành. UBND huyện Ứng Hòa trong quá trình triển khai, thực hiện dự án. Thực hiện nghiêm túc công tác giảm sát và chế độ báo cáo, giảm sát đầu tư theo các quy định pháp luật về đầu tư và các quy định hiện hành khác của Nhà nước và Thành phố. Không được chuyển nhượng dự án đầu tư cho đơn vị khác thực hiện khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Các Sở, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Công an thành phố Hà Nội, Cục thuế thành phố Hà Nội; UBND huyện Ứng Hòa căn cứ chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết các thủ tục triển khai tiếp theo của dự án cho nhà đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố Hà Nội; thực hiện nội dung giám sát của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành theo quy định.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top