Aa

Hà Nội: Giải thể Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng

Thứ Hai, 09/07/2018 - 02:00

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3455/QĐ-UBND về việc giải thể Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng (GPMB). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2018.

Theo đó, giải thể Ban Chỉ đạo GPMB TP. Hà Nội. Chuyển 12 biên chế công chức tại Ban về Phòng Công tác GPMB thuộc Văn phòng UBND Thành phố và 17 biên chế công chức tại Ban Chỉ đạo GPMB thành phố Hà Nội về UBND các quận, huyện, thị xã và Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban Ban Chỉ đạo GPMB thành phố Hà Nội và các sở, ban, ngành liên quan, tổ chức triển khai thực hiện chuyển giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Hướng dẫn các đơn vị thực hiện rà soát, chuyển giao công chức, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công chức đang làm việc tại Ban Chỉ đạo GPMB thành phố Hà Nội sang Phòng Công tác GPMB thuộc Văn phòng UBND Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Điều chỉnh biên chế về các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

Trưởng ban Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố thống kê về số lượng công chức hiện có, kinh phí hoạt động, trang thiết bị làm việc, hồ sơ, sổ sách, chứng từ, tài liệu, quyết toán công nợ, các quyền lợi, nghĩa vụ khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của đơn vị để thực hiện thanh, quyết toán và bàn giao về các cơ quan, đơn vị có liên quan; Làm việc với Công an thành phố Hà Nội để tiến hành thủ tục thu hồi con dấu theo đúng quy định.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top