Aa

Hà Nội giao Sở Xây dựng nghiên cứu chính sách đặc thù cải tạo chung cư cũ

Thứ Hai, 12/12/2016 - 07:02

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 486/TB-UBND truyền đạt kết luận tập thể UBND thành phố tại cuộc họp về việc kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Theo đó, giao Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, hoàn chỉnh kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo, theo quy định tại Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và phù hợp với hiện trạng quản lý sử dụng nhà ở chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Kèm theo tờ trình nêu rõ sự cần thiết, thực trạng, dân số, mục đích, yêu cầu an sinh tại các khu chung cư, thực trạng tham gia của các nhà đầu tư trong thời gian qua, xác định tiêu chí các khu chung cư cũ cần được cải tạo, giải pháp, lộ trình triển khai và tổ chức thực hiện, báo cáo UBND thành phố trước ngày 31/12/2016.

Hà Nội giao Sở Xây dựng nghiên cứu chính sách đặc thù trong cải tạo chung cư cũ.

Hà Nội giao Sở Xây dựng nghiên cứu chính sách đặc thù trong cải tạo chung cư cũ. Ảnh minh họa.

Nội dung kế hoạch đáp ứng yêu cầu: Bố cục rõ ràng, ngắn gọn, cần nêu rõ căn cứ pháp lý; mục đích, yêu cầu của công tác này.

Nhiệm vụ làm rõ số lượng các khu, nhà chung cư cũ cần phải cải tạo, xây dựng lại; các nhiệm vụ cụ thể của công tác này (công tác lập quy hoạch, công tác xây dựng cơ chế, chính sách, lựa chọn chủ đầu tư, lập và chấp thuận dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng, tổ chức đầu tư xây dựng, tái định cư cho các hộ gia đình, tổ chức quản lý sau đầu tư); lộ trình và thời gian thực hiện.

Các giải pháp (nêu các giải pháp tổng thể, định hướng về: quy hoạch, sử dụng đất, cơ chế chinh sách đặc thù, chính sách giải phóng mặt bằng, tái định cư, vốn, phân cấp lựa chọn và chấp thuận dự án đầu tư, tổ chức tuyên truyền vận động....).

Phân công nhiệm vụ cụ thể và sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện, nhằm đưa công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ có tính khả thi, giải quyết hài hòa lợi ích của chủ sở hữu nhà chung cư, doanh nghiệp tham gia xây dựng lại chung cư và Nhà nước.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, cùng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các quận (có tham khảo ý kiến của Bộ Xây dựng) đề xuất UBND thành phố chỉ đạo chung về nguyên tắc xác định ranh giới các khu chung cư cũ để thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà ở chung cư cũ trên địa bàn thành phố (trong đó có xác định đối với khu chung cư cũ; khu chung cư cũ có nhà ở cũ xen kẽ, nhà chung cư đơn lẻ).

Bên cạnh đó, định hướng quy hoạch - kiến trúc để làm căn cứ hướng dẫn các đơn vị được giao lập quy hoạch chi tiết 1/500 các khu chung cư cũ và xác định mốc thời gian hoàn thành theo yêu cầu của UBND thành phố tại Văn bản số 5621/UBND-ĐT ngày 30/9/2016, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/12/2016.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu xây dựng, cơ chế, chính sách đặc thù trong cải tạo chung cư cũ; tổ chức hội thảo; hoàn thiện cơ chế; dự thảo tờ trình báo cáo Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đối với các nội dung đặc thù theo thẩm quyền quyết định, thực hiện xong trước ngày 31/1/2017./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top